— Alle renseanleggene for kloakkutslipp i hele Bergen drives nå av én person på dispensasjon. Med tiden øker faren for at kloakk går rett i sjøen, også i nærheten av badeplasser, sier Rune Skaar.

Han jobber i Bergen Vann KF, og er i tillegg konserntillitsvalgt i YS-forbundet Parat.

LES SISTE NYTT OM OPPTRAPPING AV STREIKEN HER

Parat har tatt ut alle sine ansatte ved Bergen Vann i streik, og det tilsvarer cirka halvparten av den totale arbeidsstyrken.

- Urenset kloakk i sjøen

Nå advarer Skaar mot konsekvenser for både drikkevann og badeplasser.

Problemet med kloakken er ifølge Skaar at kloakkpumpestasjonene er ganske sårbare for driftsstans. Det er herfra kloakken pumpes til renseanleggene.

Ifølge Skaar er to tredeler av pumpestasjonsarbeiderne tatt ut i streik.

De som er på jobb nå, må løpe

Rune Skaar, konserntillitsvalgt Parat

— I snitt stopper det vel opp tre-fem kloakkpumper eller kloakkpumpestasjoner hver dag. Alle stasjonene har overløp. Hvis pumpene ikke går, ender kloakk urenset i sjøen. De som er på jobb nå, må løpe, sier den Parat-tillitsvalgte.

Trekker frem Giardia-saken

Skaar er også bekymret for bergensernes drikkevann.

Spørsmålet er om de som er igjen klarer å ivareta drikkevannsikkerheten

Rune Skaar

— Vi har tatt ut alle våre folk som jobber ved de fem vannbehandlingsanleggene, de som leverer drikkevann til folk, sier Skaar.

Han nevner anleggene ved Svartediket og i Jordalen som eksempler.

— Ved de fem anleggene jobber det nå to mann fra oss, på dispensasjon, mot normalt 12. Spørsmålet er om de som er igjen klarer å ivareta drikkevannsikkerheten, sier Skaar.

«Skremselspropaganda»

Ole Dan Lundekvam, adm. dir. i Bergen Vann KF, bekrefter at cirka halve arbeidsstyrken deres er rammet av streik. 66 av 141 ansatte er i streik, sier han.

Men Lundekvam mener de streikende til en viss grad driver med skremselspropaganda.

— Det ligger liksom i kortene under en streik. Sett fra min side har vi nå begrenset kapasitet, men en bemanning som gjør at vi kan holde det gående. Vi er fullt ut i stand til å ivareta kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, sier han.

— Og ved situasjoner som kan true helse, liv, miljø eller tredjeperson, får vi dispensasjon til å bruke de folkene som trengs, sier Lundekvam.

Bra med fint vær

Han går i rette med Skaar, som fremstiller det som om kun én mann holder oppsyn med kloakkrenseanleggene. I tillegg kommer nemlig tre ansatte som ikke er i streik.

Lundekvam påpeker også at det totalt er 10-12 personer i jobb ved vannbehandlinganleggene og laboratoriet.

Jeg håper streiken snart er over, sånn at vi kan ha full kontroll uten å måtte låne folk

Ole Dan Lundekvam, adm. dir. Bergen Vann KF

— Vi har mange som er organisert i andre forbund enn Parat.

Lundekvam ser heller ingen særlig grunn til å frykte kloakkutslipp under streiken.

— Nei, ikke hvis anleggene går som normalt. Det er heller ingen øyeblikkelig helse- og miljøfare hvis en kloakkpumpe skulle stoppe. Akkurat nå er det dessuten fint vær og lite nedbør. Da er det mindre vann i avløpsledningene, og mindre fare for avrenning, sier Lundekvam.

- God dialog

— Og igjen: Skulle vi trenge ekstra folk, ber vi om dispensasjon til å hente inn de folkene vi trenger. Til nå har dialogen med streikekomiteene vært god, sier vanndirektøren.

- Hva med faren for en ny vannskandale av Giardia-omfang?

— Det er helt utelukket. Det er ingen økt risiko for noe slikt under streiken. Alle vannbehandlingsanlegg er fullt oppegående og intakte, sier direktøren i Bergen Vann.

Han legger likevel ikke skjul på at han håper streiken blir kortvarig.

— Streiken gir mye ekstra arbeid og mer byråkrati. Det er også en stor ekstrabelastning for dem som er igjen på jobb.

— Jeg håper streiken snart er over, sånn at vi kan ha full kontroll uten å måtte låne folk.

KLOAKKBAD?: Streikende driftsoperatører i Bergen Vann mener badeplasser kan bli rammet av kloakkutslipp som følge av streiken. Her et kloakkfritt bilde fra Helleneset. ARKIVFOTO: Bergens Tidende
Bergens Tidende