Onsdag 10. april behandler styret i Helse Vest om Odda sjukehus fremdeles skal høre inn under Helse Fonna. Administrasjonen i Helse Vest innstiller på at det fortsatt skal være slik.

— Styret kan komme til en annen konklusjon, sier Odda-ordfører John Opdal (H).

Han var primus motor da ordførerne fra Odda, Jondal, Eidfjord og Ullensvang dro til Oslo for å snakke med Helsedepartementet i slutten av februar. Mål: Komme seg ut av Helse Fonna og inn i Helse Bergen.

Mindretall

Da den nye helsereformen kom i 2001, havnet Odda sjukehus i Helse Fonna som har sete i Haugesund. Voss sjukehus kom under Helse Bergen. Men hardingene viser til at de er hordalendinger, at deres hovedstad er Bergen, og at det er lettere å komme seg til Bergen enn til Haugesund. Dessuten vil de være knyttet til et universitetssykehus.

Odda-ordføreren sitter også i styringsgruppen for prosjektet som har utredet foretaksgrensene i Indre Hardanger. Men det er bare han og Stord-varaordfører Leif Steinar Alfsvåg som går inn for bergensalternativet, de åtte andre i styringsgruppen satser på Helse Fonna.

— Dere er i klart mindretall – hvordan kan du ha håp om at styret i Helse Vest vil endre på det?

— Styret tar beslutning på fritt grunnlag, sier Opdal.

- Forskutterer ingen ting

- Har du snakket med noen av styremedlemmene?

— Nei, men jeg hadde samtaler med styreleder Oddvar Nielsen (H) før innstillingen fra administrasjonen var kjent. Han ville ikke uttale seg da, men jeg tar en prat med ham når jeg kommer tilbake til Norge onsdag, sier Opdal på telefon fra Miami få timer før han tar flyet hjem.

Styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest sier han i utgangspunktet synes innstillingen fra prosjektgruppen er god.

— Men jeg vil ikke forskuttere hva styret kommer frem til, sier han.

Folkemøte på Stord

- Hvor stor er sjansen for at styret går imot innstillingen?

— Vi skal ikke ha forutinntatte holdninger, men drøfte dette. Generelt vil jeg si at det hender at innstillinger endres, men som sagt: Saken behandles i styret neste onsdag.

I morgen, torsdag, er det åpent møte om helsetilbudet i Sunnhordland og Hardanger ved Stord vidaregåande skule.

— Det er flott at engasjementet er stort. Vårt ansvar er at folk i hele Helse vest-området har et likt helsetilbud, sier styrelederen.