• Dette forslaget vil ikke bli godt mottatt av Obamas egne, sier USA-ekspert Ole O. Moen.

Søndag kveld ble kongresslederne enige om en avtale som skal redde USAs økonomi.

Ifølge president Barack Obama, har kongresslederne samlet seg om et forlik som vil innebære utgiftskutt på 1000 milliarder dollar i løpet av de kommende ti årene. Ifølge en kilde i Det hvite hus, vil det nåværende gjeldstaket på 14.300 milliarder dollar heves med minst 2100 milliarder dollar, skriver NTB.

Kongressen skal stemme over forslaget i dag.

Ønsket en annen løsning

Professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo Ole O. Moen mener Obama har kapitulert på de fleste fronter.

— Obama sa på forhånd at det ville være umulig å få til en avtale uten skatteøkninger, men dette har han nå gått bort fra. Han har også vært motstander av at man binder opp fremtiden, men det er akkurat det denne avtalen gjør, sier Moen.

- Er dette den avtalen jeg foretrekker? Nei. Jeg mener vi kunne gjort de tøffe valgene som trengs: Skatteøkninger og trygdekutt, sier Barack Obama ifølge Bloomberg .

-De foreslåtte kuttene betyr at de offentlige utgiftene i USA vil falle tilbake til nivået i 1950-årene, sier Obama ifølge Financial Times.

— De prøver å spare seg til fant. De fleste økonomer mener man må kombinere kutt med skatteøkninger, men Teaparty-bevegelsen har lykkes med å gjøre dette til et tabu. Obama er taperen her, sier Moen.

Moen mener det er store sjanser for at noen av Obamas egne vil stemme mot forslaget.

— Forslaget innebærer kutt i sosiale tjenester og ingen skatteøkninger. Obamas gjenvalgsmuligheter er dårlige som følge av dette forslaget. Men som landets ansvarlige leder har Obama vært tvunget til å finne en løsning. Han er en pragmatiker, sier professoren.

Ifølge Moen, er USAs økonomi på ingen måte reddet som følge av avtalen, kun USAs troverdighet som betaler av gjeldsfordringer er reddet slik at USA ikke går i stå.

— Denne avtalen vil gå utover ledighetstallene fordi man sulteforer alle etater både offentlig og privat. Arbeidsledigheten vil stige. I dag er ledigheten offisielt sett 9 prosent, men reelt sett er den over 15 prosent, sier Moen.

Midlertidig løsning

Avtalen er en midlertidig løsning som gjør at de neste forhandlingene ikke trengs å gjøres før etter valget i 2012. Dette er en seier for Obama.

— Dette er presset gjennom av Teaparty-tilhengerne. Det ser som landet er tatt over av barn i trassalderen. Teaparty-bevegelsen er ingen grasrotbevegelse, snarere kunstgress. Bak de nyttige idiotene som representerer bevegelsen, sitter det sterke næringsinteresser særlig på olje- og antimiljøfronten.

Moen mener det ligger i den amerikanske ryggmargen å være imot skatter.

— De konservative mediene har fått folk til å tro at skatt er kommunisme og sosialisme. Obama blir beskyldt for det. Alle progressive ideer blir møtt med slike beskyldninger og det fordummer debatten, påpeker Moen.

Applauderer avtalen

Frankrikes finansminister François Baroin mener avtalen er et skritt i riktig retning.

— I likhet med den nye redningspakken til Hellas er avtalen om det amerikanske gjeldstaket et skritt i riktig retning, sa de Baroin mandag morgen til den franske radiokanalen Inter.