Byrådet innstiller til bystyret å vedta Avinors reguleringsplan for nye Bergen lufthavn Flesland.

Planen innebærer en kraftig økning av arealet for flyplassen, deriblant et helt nytt terminalbygg øst for dagens bygg. Nybygget blir på 78.000 kvadratmeter, mens dagens terminal er 22.000 kvadratmeter. Det gamle bygget skal dessuten bli stående.

Utbyggingen legger til rette for en dobling av trafikken på flyplassen, til 10 millioner passasjerer i 2025.

— Klimakatastrofe

Sondre Båtstrand (De Grønne) kaller vedtaket en klimakatastrofe.

— Om bystyret godkjenner den enorme utbyggingen av flyplassen, er det ingenting igjen av miljøtroverdigheten. Dette er å legge opp til et ødelagt klima, og ingen i byrådet eller bystyret er vel så kunnskapsløse at de ikke skjønner konsekvensene av et slikt vedtak, sier han.

Båtstrand får støtte av Julie Andersland (V).

— Naturvernforbundet har sagt at utvidelse av Flesland betyr at alle planene om redusert klimautslipp blir nullet ut. Enten må vi si nei til dette, eller finne andre måter å redusere klimautslipp på, sier hun.

— Men dette handler jo om nasjonal transportpolitikk. Er det kommunens oppgave å legge kjepper i hjulet for den?

— Miljøaspektet er noe av det vi skal se på når vi sier ja til en reguleringsplan. Før har byråd Filip Rygg snakket varmt om klimaet. Nå spiller det tydeligvis ikke noen rolle lenger, sier Andersland.

«Airport City»

Det er likevel liten tvil om at reguleringsplanen har støtte av bystyreflertallet. Avinor, kommunen og fylkeskommunen tar sikte på rask byggestart slik åpningen av ny terminal og fremføring av Bybanen til Flesland skjer samtidig i 2016. Bybanens endestopp blir i bakken under det nye terminalbygget.

Øst for det planlagte terminalbygget er det satt av areal til bebyggelse for næring og forretning i «Airport City». Der kan det bygges opp til 35.000 kvadratmeter bruksareal, inkludert parkering.

Det er satt av plass til parkering i parkeringshus og i underetasjer for hele planområdet på rundt 9000 plasser, inkludert dagens 4260.

Det er også satt av areal til eksisterende bensinstasjon og hotell. Hotellet har planer om å utvide med 100 rom. I tillegg er det satt av areal til et nytt næringsområde i nord.

Store naturinngrep

Reguleringsplanen er en av de største i Bergen, og innebærer en rekke inngrep i naturen.

Det nye terminalbygget skal bygges der det i dag ligger en liten ås, Lilandshaugen, som delvis må jevnes med jorden. Utvidelse av flyplassen mot sør innebærer dessuten gjenfylling av Lønningstjern.

Lyststedet Lønningen med hageanlegg og bygninger fra 1700-tallet skal flyttes, trolig til et annet sted i Ytrebygda. Byrådet vurderer nå mulige nye plasseringer.

Mens Bybanen går under bakken frem mot terminalen, vil det interne veisystemet kobles på et nytt offentlig veisystem i to rundkjøringer nord og sør for terminalen. På samme måte kobles gang- og sykkelveiene til de interne på flyplassområdet.

Hva mener du om planene for Flesland?