Helseforetakene må kreve innsyn i hvor pengene havner, mener Transparency International.

— Vi synes ikke noe om at norske skattepenger går til Jersey, sier spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International.

Organisasjonen jobber med å bekjempe korrupsjon.

Hun understreker at det at FSN Capital Limited Partnership er notert på Jersey, ikke er synonymt med at det bedrives kriminalitet og korrupsjon. Det viktige er at de regionale helseforetakene må vite hvor pengene havner.

— Problemet er at slike skatteparadis ikke gir innsyn. Dermed har man muligheter til å skjule penger. Man bør stille krav til at man vet hvem som eier kontoene, sier hun.

- Hva synes du om at norske myndigheter indirekte støtter et skatteparadis ved at skattepengene våre havner der?

— Det betyr at det er desto viktigere for norske myndigheter å ta avstand fra disse regimene, og stille krav til åpenhet, sier Gro Skaaren-Fystro.

Norge har undertegnet en avtale med Jersey som skal gi offentlige myndigheter mulighet til innsyn. Den er ikke behandlet i Stortinget ennå.

Helsedepartementet ønsket å besvare spørsmålet fra BT elektronisk, og har dette å si om pengestrømmen:

«Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner sykehus i forhold til faglige kriterier etter råd fra Helsedirektoratet og regionalt helseforetak der sykehuset ønsker å etablere seg. En godkjenning gir ingen automatisk rett til kontrakt med det offentlige, men mulighet for å delta i konkurranse. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer ikke eierstruktur bak en søknad om sykehusgodkjenning. Helsetilsynet har tilsynsansvar med virksomheten på vanlig måte».