Store og vedvarende problemer i eurosonen klarer ikke å knekke veksten i den norske økonomien fremover, ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

I den halvårlige rapporten OECD Economic Outlook, som ble offentliggjort onsdag formiddag, spår organisasjonen at Norge vil oppleve en robust økonomisk vekst i 2013 og 2014, skriver Aftenposten.

«Den hjemlige etterspørselen vil bli støttet av investeringer i oljesektoren og i boliger, mens eksport som ikke er relatert til olje, vil ha en fortsatt svak utvikling,» står det i rapporten.

Rask vekst i forbruket

Justert for inflasjon vil veksten i den norske økonomien ende på 1,3 prosent i 2013 og 3,0 prosent i 2014.

Blant vestlige, rike land er det kun New Zealand og Australia som spås en raskere vekst til neste år.

Det norske private forbruket spås også å holde seg høyt med en vekst på 3,5 prosent i år og 3,7 prosent neste år. Ingen andre rike, vestlige land i rapporten er i nærheten av å få en slik forbruksvekst, ifølge OECD.

Sverige vil også få opp farten. I år tror OECD at svensk økonomi vil vokse like behersket som den norske før farten øker til 2,5 prosent i 2014.

For våre naboer i sør ser situasjonen dystrere ut.

USA drar lasset

Danmarks økonomi antas å vokse med 0,4 prosent i 2013 og 1,7 prosent i 2014. I eurosonen er situasjonen enda tøffere. Økonomien der antas å krympe med 0,6 prosent i år før den vil snu og vokse svakt (1,1 prosent) i 2014.

Det generelle bildet i rapporten er at veksten i i-landene vil ta seg opp gjennom siste halvdel av 2013 og i 2014 og at det særlig er USA som vil dra lasset, skriver Aftenposten.

OECD tror arbeidsledigheten vil fortsette å falle sakte i Japan og USA, mens ledigheten i eurosonen trolig vil fortsette å stige. En gang i 2014 antas det at den vil stabilisere seg «på et veldig høyt nivå».

Den norske arbeidsledigheten spås også å øke svakt og vil ligge på 3,3 prosent ved utgangen av neste år, ifølge rapporten.