I dag er det befaring i Gudvangatunnelen, der et vogntog kom i brann den 5. august, og 70 mennesker måtte sendes til sykehus. Blant flere skal veidirektør Terje Moe Gustavsen inn og se på skadene i tunnelen.

Ett av temaene på befaringen blir helt sikkert den videre utbyggingen av digitalt nødnett i tunneller.

Samtidig kommer nyheten om at staten ikke vil bidra til finansieringen. Det må fylkeskommunen selv finne penger til.

Gammel avtale

Det er Hordaland fylkeskommune, ved fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H), som har tatt opp saken med departementet.

I et brev på forsommeren viser han til at det i 2008 ble inngått en avtale mellom Statens vegvesen og Direktoratet for nødkommunikasjon( DNK) om nødnett i tunneller. Avtalen går ut på at alle tunneller over 500 meter, og med en døgntrafikk på mer enn 5000 kjøretøy, skal ha digitalt nødnett.

To år senere overtok fylkene en rekke tidligere riksveier, og nå mener lokalpolitikerne at det er naturlig at det også følger penger med kravet.

Hordaland har for sin del 13 veitunneller som skal ha digitalt nett.

Prisen er 26,8 millioner.

Ingen penger

Men det er ingen penger å hente fra staten.

— Dette innebærer at fylkeskommunen har ansvar for å finansiere digitalt nødnett i veitunnelene på fylkesveinettet, skriver samferdselsminister Martit Arnstad (Sp) i et brev til Nilsen.

Hun viser til at da fylkene overtok en rekke riksveier i 2010, ble både retter og plikter overført til fylkeskommunen. Arnstad legger til at heller ikke Statens vegvesen har fått øremerkede midler til å bygge digitalt nødnett i riksveitunnelene.

— Tiltak for å legge til rette for nødnett skulle innarbeides og vedtas i de årlige budsjettene. Tiltakene måtte prioriteres og finansieres innenfor rammene, heter det i statsrådens brev.