Fylkesordførar i Hordaland fylkeskommune, Torill Selsvold Nyborg (KrF), krev ei sjette ferje til sambanda Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika. Ho har sendt brev til samferdsleminister Liv Signe Navarsete der ho oppfordrar til å skaffa ei sjette ferje til sambanda. Fylkesordføraren er redd for at dei lange ventetidene kan skapa trafikkfare.

– Dette er jo riksvegen vår på kysten. Dersom bilkøane går heilt opp til hovudvegen, kan dette bli trafikkfarleg, seier Selsvold Nyborg.

Les meir her.

Reknar med ny ferje

– Eg reknar med at samferdsleministeren skaffar til veie ei ny gassferje, seier Selsvold Nyborg. Men ho har ikkje høyrt noko svar frå Samferdsledepartementet. No er ho redd for at denne sommaren skal bli slik som i fjor.

– Ferietrafikken kjem sikkert til å korka seg dersom det ikkje blir gjort noko. Folk er jo innstilt på at det skal vera punktlighet i tilbodet, seier fylkesordføraren som ikkje er nøgd med at dei to ferjesambanda må sjonglera med den eine ferja.

– I det minste bør Samferdsledepartementet setja inn ei gammal ferje for å letta på trykket i sommar, seier ho.

Uflaks førte til venting

Fredag var det mange reisande som ikkje kom med den ferja dei hadde planlagt å reisa med frå Halhjem til Sandvikvåg. Difor laga det seg lange køar på det travle sambandet. Køen ein ser på biletet strekte seg langt oppover Os-vegen.

Noko av årsaka til ventetida er at c-ferja er teken ut. Dette skuldast maks uflaks for Fjord1. Først var «Mastrafjord» ute i ti dagar på grunn av ein planlagt reparasjon. Ein dag før den skulle koma frå verkstaden small ei av dei andre gassferjene, «Fanafjord» i kaien på onsdag i førre veke. Difor går ferjene no frå den kaien som til vanleg blir brukt til Austevoll-ferja medan den andre kaien blir reparert.

– Jobbar intenst Fjord1 håpar «Fanafjord» snart er ferdig reparert.

– Me jobbar intenst for å få ferja i rute igjen, seier driftssjef i Fjord1, Oscar Bergheim. Han fortel at selskapet kalla inn fleire billettørar enn vanleg på fredag for å få unna bilane.

– Me hadde kaivaktar som dirigerte trafikken, og fleire billettørar som gjekk ute på kaien og tok imot betaling, slik at det skulle gå fortare, seier han. Dei reisande måtte på det meste venta i ein og ein halv time på å koma med ei ferje.

STEINAR HYSTAD