Torsdag morgen ble en spissbukk påkjørt av en drosje på riksveg 580 Flyplassvegen i Bergen. Nå krever Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet en viltovergang.

Slike overganger lages for at dyrene skal kunne følge sin trekkrute, og for å redusere antall viltpåkjørsler.

Prislappen kan komme opp mot 70 millioner kroner, og det trengs 300.000 tonn stein. Oddekalv får støtte fra viltforvalter Hallvard Sandven:

hjort2.jpg
BÅRD KRISTIAN BØE

— Det viktigste hjortetrekket i Fana blir lukket med Bybanen, og det er ikke lett å finne nye veier i bebyggelsen. 75 mål er gravd ut og planert. Skaden er allerede skjedd, sier han.

Advarte - ble ikke hørt

Siste etappe i Bybane-utbyggingen er i full gang. En sju kilometer lang trasé fra Lagunen til Flesland skal være klar til åpning i 2016. De første arbeidene med utgraving til den 900 meter lange Fleslandstunnelen er unnagjort (se faktaboks).

Grønn Etat i Bergen kommune advarte allerede i begynnelsen av 2011:

«Hjort som krysser Flyplassveien er i dag et stort problem også for trafikksikkerheten og det kan være aktuelt med forebyggende tiltak. Denne problemstillingen må utredes i samarbeid med kvalifiserte instanser i den videre planprosessen», skrev de i en høringsrunde til planavdelingen.

De fikk ikke svar på denne innsigelsen.

«Passer ikke inn i planene»

— Ingenting er gjort siden, sier Hallvard Sandven.

Han understreker at det kun er Bybanen og ikke den pågående utvidelsen på Bergen lufthavn Flesland som berører de firbeinte.

— Hjorten har bare en tynn stripe igjen opp mot Statoil-stasjonen ved flyplassen. På en vei like ved er det stor hjortetrafikk både morgen og kveld. De går til Lilandsmyrene for å spise, og tilbake om dagen for å få fred, sier viltforvalteren.

Vi må jo tilpasse det når vi bygger en stor motorvei over et hjortetrekk. Det kommer til å bli mange ulykker

Kurt Oddekalv

Kurt Oddekalv viste torsdag BT området der han foreslår at det blir laget en såkalt faunapassasje. Bredden må være minst 40 meter.

— Bybanen blir et stort problem. Veien med midtdelere blir et stort problem. Vi må jo tilpasse det når vi bygger en stor motorvei over et hjortetrekk. Det kommer til å bli mange ulykker. Hvor mange mennesker skal drepes her før de gjør noe? spør han.

17 ulykker på ett år

Tidlig på 2000-tallet var det et problem at hjort kunne komme inn på rullebanen på Flesland. Etter at det ble satt opp et nytt sikkerhetsgjerde, ble dyrene stengt ut fra gode beiter inne på flyplassområdet. De måtte flytte seg til et område mellom Storrinden og Liland. Og det betyr at de må krysse riksveien på flere steder.

På det meste har det vært 17 påkjørsler på ett år, ifølge Sandven. Med bedre vei og belysning har tallet gått ned.

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg, sier ideen er interessant, men han synes prisen er stiv.

— Det er ikke sånn at vi har 70 millioner kroner tilgjengelig på et kommunalt budsjett. Det har jeg også sagt til Oddekalv. Det er ganske mange oppgaver jeg ville prioritert før dette. Jeg synes likevel det er interessant, men vi trenger kreative løsninger, sier byråden som oppfordrer andre aktører til å komme på banen.

— Vi kan blant annet bli kvitt steinmasser på denne måten. En slik overgang må reguleres, men det forutsetter også en økonomisk løsning, sier han.

Kurt Oddekalv har ikke tenkt å gi opp.

— Da får vi lage et spleiselag. Vegvesenet har problemer med å bli kvitt stein. Og de får visst nok penger til andre veiprosjekter. Dette vil både være et godt miljøtiltak, bidra til å sikre dyrevelferd og bidra til at kostnadene til bygging av viltovergangene vil kunne reduseres, sier han.

Ingen viltovergang

Prosjekteringssjef i Bybanen-utbygging Ivar Øvretvedt sier at det ikke foreligger noen planer om å lage en egen viltovergang på Flyplassvegen.

— Vi har diskutert det, men vi har ikke sett behovet for å gjøre noe med det, sier Ivar Øvretvedt.

Han sier at Bybanen-utbyggingen forholder seg til reguleringsplanen og den ikke har gjort noen tiltak i forhold til dette.

— Vi har ivaretatt en sone med vegetasjon på nedsiden av bybanedepotet, men ser vi at det er behov for en overgang i forhold til trafikksikkerheten må det komme senere, sier han.

Hvordan bør problemet løses? Diskuter under: