Napster og andre gratiskanaler for musikk på nettet førte til en nedgang i det globale musikksalget i år 2000, hevder plateindustrien. I økonomiske termer minsket det globale salget med 1,3 prosent i forhold til året før. Antall solgte enheter gikk ned med 1,2 prosent, ifølge International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

— Fjorårets tall viser oss de første bevisene på effektene av gratis fildelingstjenester på nettet og ulovlig CD-brenning, hevder styreformann i IFPI, Jay Berman, ifølge Reuters.

USA, som representerer nær 40 prosent av det globale musikkmarkedet, opplevde en verdimessig salgsnedgang på 1,5 prosent og en 4,7 prosents nedgang i antall solgte enheter.

I kontrast hadde Europa en økning i salget. Oppgangen i salget var 1,4 prosent for verdien og 1,3 prosent for antall enheter. I England økte verdien av salget med 3,8 prosent.(Origo)