Isin landsmøtetale på Venstres landsmøte på Fornebu, gikk Skei Grande til etkraftig angrep på samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), som tidligere pådagen la frem Nasjonal Transportplan (NTP).

— Ipåsken sendte Arnstad ut en twitter-melding der det sto «Fuck Oslo». Jegforstår at Marit mente dette humoristisk. Jeg ble i alle fall ikke sur. Men detsom ikke er humor, er at den samme Marit Arnstad i dag har lagt frem enNasjonal transportplan som også sier «fuck Oslo». Og vi kan like gjerne leggetil «fuck Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Halden ogTromsø med flere», raste Skei Grande, til sapplaus fra landsmøtet.

Hunmener regjeringen bygger Intercity-triangelet for sakte, skyvervedlikeholdsansvaret på veiene over til fylkeskommunen, og sviktertogstrekningene mellom de store byene, deriblant Bergensbanen.

RefsetHøyre og Frp

Menlandsmøtetalen var ikke bare dagsaktuell. Skei Grande så bakover og fremover,og kalte Venstre «det sosiale, radikale og liberale alternativet» i norsk politikk.

— Vier den avgjørende forskjellen på om vi skal ha varig vern av Lofoten,Vesterålen og Senja, for å beholde pappakvoten og for om vi skal ha en humanpolitikk for asylbarna, hevdet Venstre-lederen.

Hungikk også i rette med to mulige regjeringspartnere:

— Venstreer et parti som ikke vil ekskludere enkeltgrupper og enkeltpersoner, slik enregjering av Høyre og Frp vil.

— Vielsker dem som ikke passer inn i firkantene, slo Venstre-lederen fast.

Skolerog småbedrifter

SkeiGrande startet med skolepolitikk, og dro linjene 130 år tilbake, da JohanSverdrup & Co. stiftet Venstre som et lærerparti.

— Detsier seg selv at Venstre trives dårlig med å sitte utenfor regjering og se påproblemene i den folkeskolen vi skapte, sa hun.

— Trusselener ikke privatskoler, men at regjeringen lar den offentlige skolen råtne pårot, slik at folk velger andre tilbud, sa hun.

Deretterskrev Venstres hovedlærer på tavlen for lydhøre elever i landsmøtesalen. Norgevil mangle 11.000 lærere i 2020, regnet hun seg fram til.

— Ogdet eneste regjeringen gjør med det, er å lage en reklamekampanje, harselertehun.

Hunfortalte at Venstre vil redusere skolebyråkratiet, heve kravene tillærerutdanningen og la lærerne få forske i klasserommet. Og til slutt innrømmethun at dette kunne høres ut som en arbeidsplan for en kommendekunnskapsminister.

Derettergikk det over på et annet yndlingstema for Venstre-politikere: Småbedriftene.

SkeiGrande vil endre skattesystemet, men bryr seg ikke om det betyr at skattenivåetgår opp eller ned. Det viktigste er at skattesystemet skal stimulere gründereog de som driver små bedrifter.

— Detsom er bra for de store, er sjelden bra for de små. Mens det som er bra for desmå, er nesten uten unntak bra også for de store, hevdet hun.

Løsningener å gi selvstendige næringslivsledere et eget minstefradrag, og økt tilgangtil risikovillig kapital. Venstre ønsker også å gi dem rett til sykelønn, pålinje med andre arbeidstakere.

- Ernasprer usikkerhet

Pålandsmøtet skal det diskuteres et forslag om å kutte i bruken av oljepenger.Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn er blant dem som vil reduserehandlingsregelen fra fire til tre prosent av oljefondets avkastning. Det eraltså stikk motsatt av det Frp vil.

SkeiGrande refset Høyre og Erna Solberg, som hun mener lefler med Frp og er uklareom handlingsregelen.

— Venstrekan ikke lage budsjetter som legger opp til en høyere bruk av oljepenger enndagens handlingsregel tillater. Det synes jeg Erna skal være like klar på sommeg, sa Skei Grande.

Hunrefset Jens Stoltenberg for ikke å ha klart å redusere antallet fattige barn,slik han lovet ved regjeringsskiftet i 2005.

Enav måtene Venstre skal klare det på, er å differensiere barnetrygden og SFO- ogbarnehageprisene.

— Desom har mest må betale et par hundrelapper mer i måneden og får litt mindrebarnetrygd, mens de som er fattige får betydelig mer i barnetrygd og betalermye mindre for barnehage og SFO, foreslo Venstre-lederen.

Vilverne Lofoten for alltid

Lengstapplaus fikk Skei Grande da hun slo fast at Venstre er garantisten for vern avLofoten, Vesterålen og Senja.

— Vihar all den informasjonen vi trenger, og kanskje er det mer sannsynlig at detgår bra enn ikke. Men tenk om det ikke går bra? spurte Skei Grande, og slofast:

— Tidener inne for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hunviste til at en prøvebrønn koster en milliard kroner.

— Tenkom vi hadde brukt det samme beløpet på å styrke næringslivet og de bærekraftigeressursene som allerede finnes i området, sa hun.

Detandre argumentet for vern, er hensynet til klimautslippene.

— Endamer oljeaktivitet vil føre til enda mer utslipp og føre Norge enda lenger unnade målene vi har blitt enige om i klimaforliket, mener Skei Grande.