• Man kan få mistanke om at man faktisk misliker at pressen driver kritisk journalistikk, mener generalsekretæren i Pressforbundet, Per Edgar Kokkvold, som kaller Finansdepartementets brev «en underlig affære».

— Dette fremstår som en reduksjon av medienes mulighet til å drive kritisk journalistikk, mener Kokkvold.

Finansdepartementet ønsker fortsatt å la banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner få full tilgang til skattelistene. Man vil altså gi listene til kommersielle aktører i finansbransjen, men ikke til pressen.

Heller ikke vanlige skattebetalere skal få tilgang til opplysningene. Det gjør at generalsekretæren i Pressforbundet stiller spørsmål ved om motivene for avgjørelsen er en annen enn den som oppgis.

— Man kan jo få mistanke om at departementet faktisk misliker kritisk journalistikk, sier Kokkvold.

Kokkvold kaller brevet fra departementet hvor beslutningen begrunnes for «en underlig affære». De norske presseorganisasjonene vil i dag sende brev til Finansdepartementet og protestere.

— Man må i det minste vente til Stortinget har behandlet dette.

— Vi har jo en betydelig debatt om forholdet mellom offentlighetsprinsippet og privatlivets sfære. Det er nok noe av det pressen skriver som bør forbli privat og det er en debatt mediene bør ta, sier Per Edgar Kokkvold.

Men skattelistene representerer publikums rett til å vite hva en selv og andre har betalt i skatt, understreker Kokkvold. Han peker på at det er en flere hundreår lang tradisjon i Norge med offentlighet rundt skattelistene og at dette er helt sentralt for kontrollen med skattesystemet.

— Hva mennesker betaler i skatt og dermed bidrar med til fellesskapet er og må forbli en offentlig sak. Det må pressen tviholde på, sier Kokkvold.

— Hvert år ser vi jo at mange av dem som fremstår som de rikeste og mektisgste i samfunnet fremstår i skattelistene uten inntekt og uten formue.

Han finner det også underlig at motstanderne av full tilgjengelighet av skattelistene synes det er OK at listene kan få ligge ute på Skattedirektoratets nettsider og på ligningskontorer, men ikke på nettavisene.

— Offentlighetsprinsippet kan jo ikke styres ut fra hvilken teknologi som benyttes.

Han peker på at den politiske motstanden rundt nettpublisering av skattelistene i stor grad kommer fra høresiden i politikken.

— De har jo ikke akkurat hatt tradisjon for å mene at det er noe forbrytersk forbundet med at noen ønske å tjene penger, sier Kokkvold ironisk.

- Hva mennesker betaler i skatt og dermed bidrar med til fellesskapet er og må forbli en offentlig sak, mener Per Edgar Kokkvold.
Heiko Junge / SCANPIX