– Denne avgiften er helt meningsløs. Dersom søppelet bare ble brent, hadde det vært ok, men så lenge man utnytter den til energi bør man få redusert avgift, sier Tord Lien, som er miljøpolitisk talsmann i Frp.

Daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsbehandling er frustrert over at de statlige avgiftene gir ulik konkurranse.

– Vi betaler i dag 100–110 kroner pr. tonn i forbrenningsavgift. Svenskene betaler i dag 80 kroner pr. tonn for husholdningsavfall, men den avgiften faller bort neste år. Dermed oppstår en ny ulempe. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en ny avgift på slagg fra bossbrenning, og det vil bare forverre situasjonen for oss, sier hun.

– Ekstremt dårlig politikk SFT presiserer at det i Sverige foreløpig kun er et forslag om å fjerne avgiften, og at saken ennå ikke er politisk behandlet.

Tord Lien ønsker ikke eksportforbud, og mener det kan være naturlig for kommuner langs grensen å frakte bosset til Sverige.

– Men dersom man hadde hatt samme avgiftspolitikk i Hordaland som i Sverige, hadde det ikke vært aktuelt å kjøre søppelet over fjellet. Det er nødt til å være en ekstremt dårlig sysselsettingspolitikk, næringspolitikk og miljøpolitikk.

– Effektive anlegg i Sverige Som BT skrev mandag har en rekke interkommunale selskap på Vestlandet i disse dager ute anbud om sluttbehandling av avfall.

Kommunene vil totalt levere fra seg om lag 90.000 tonn avfall årlig, og kontraktene har en totalverdi på om lag 900 millioner kroner.

Selv om Tafjord Kraft og BIR har fått beskjed om at de ikke er med i første fase av forhandlingene, kan de fremdeles komme inn igjen i forhandlingene.

Svein Sande er sivilingeniør og prosjektleder i rådgivningsselskapet Cowi Norge, som tar seg av anbudsprosessen på vegne av de interkommunale selskapene.

  • Dagens leder: Svenskene tar bossetMå følge loven En lastebil tar om lag 27 tonn. Dermed må det årlig over 3000 lastebilturer til for å få sendt avfallet til Sverige. Ifølge Sande er det likevel ikke miljøskadelig å sende avfall til Sverige fremfor å brenne det på Vestlandet.

– Miljøkostnadene på transport er forholdsvis små i forhold til at svenskene gjennom godt utbygde fjernvarmesystemer utnytter energien i forbrenningsanleggene på en bedre måte enn ved norske anlegg, sier han.

Sande synes det er beklagelig at BIR har foretatt store investeringer i et nytt anlegg som de nå kanskje ikke får utnyttet.

– For ti år siden kunne BiR inngå avtaler direkte med nabokommunene om levering av avfall. Nå gjør loven om offentlige innkjøp at dette må konkurranseutsettes, sier Svein Sande.

– Men på den annen side må de kommunene som nå ber om tilbud velge deløsninger som er gunstigstfor sine abonnenter, sier han.

fakta

fjernvarme

n Videre utbygging av fjernvarme i Bergen står i fare fordi BIR taper anbudskampen om boss fra Vestlandet.

n Bosset brennes og gjøres om til energi ved BIRs anlegg i Rådalen.

n Kapasiteten ved anlegget dobles, til rundt 230.000 tonn avfall i året, når nytt anlegg er klart neste år.

n BKK Varme AS, som eies av BKK og BIR, leverer fjernvarme til kunder i Bergen.

STORE INVESTERINGER: Det er investert 700 millioner kroner i BIRs fjernvarmeanlegg i Rådalen siden starten for ti år siden, og det skal investeres 60–70 millioner hvert år i årene fremover. Her reparerer (fra v.) Frank Kibsgaard, Ole Cato Førisdal og Asbjørn Engen en dampturbin i det eksisterende anlegget.
Ørjan Deisz