— Det er ganske sterkt vektlagt. Studentene blir drillet både på juridiske og etiske utfordringer de vil stå overfor når de kommer ut i arbeidslivet, sier Veronika Trengereid, som er studieleder for eiendomsmeglerstudiet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Avsløringen av eiendomsmegleren i BOB Eiendomsmegling som fusket ved å sette opp fiktive bud på en leilighet i Åsane, setter på nytt fokus på de etiske sidene ved meglerfaget.

Ved Høgskolen i Sogndal benyttes blant annet erfarne eiendomsmeglere som forelesere.

— De underviser i etikk og tester studentene med realistiske eksempler, sier Trengereid.

- Aldri nok En av foreleserne er Pål Huun Monsen fra Eiendomsmegler Vest.

— Etikken er kommet sterkt inn i faget de senere årene, spesielt etter at det kom med som eget kapittel i eiendomsmeglerloven, sier Monsen.

- Er det sterkt nok fokus på faget i dag?

— Man kan vel egentlig aldri få nok etikk inn i yrkeslivet, men ved studiet for eiendomsmegling er det et spesifikt tema siste semester tredje året. Det er også et tilbakevendende tema gjennom første og andre studieåret.

Han mener noen meglere kan bli fristet til å sette opp fiktive navn når interessentlisten ikke vokser verken etter første eller andre visning.

- Skjer det?

— Nei, det håper jeg ikke. Men det er noen fallgruber der ute. Derfor er det viktig å terpe på dette overfor studentene, sier Monsen.

- Dypt tragisk Leder av Norsk Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer, sier at forbundet alltid har hatt stor fokus på etikk.

— Både de enkelte meglerforetakene og vi sentralt har strenge krav til utøvelsen av yrket. Det gjelder ikke minst de etiske retningslinjene, sier Dreyer.

Han mener eksempelet med megleren som fusket i Bergen er graverende.

— Slikt skal aldri skje. Handlingen hans ligger så til de grader utenfor våre normer at det hele må betegnes som dypt tragisk for personen det gjelder, sier han.