Olveig Skaga har tidligere stått frem i Bergens Tidende og fortalt historien om megleren som opererte med falske bud da hun skulle selge rekkehuset i Langarinden i fjor høst.

Det forsinket hussalget med et halvt år og hun tapte penger blant annet ved at boligen gikk under takst.

Nå har Skaga saksøkt den ene av de angivelige budgiverene (28) som også er eiendomsmeglerens venn for 250.000 kroner. Hun mener vennen uberettiget har trukket seg i fra avtalen om å kjøpe rekkehuset for 2,1 millioner kroner i oktober i fjor.

Beløpet er differansen mellom salgsavtalen Skaga skal ha hatt med 28-åringen og prisen hun fikk da hun først lykkes å selge.

— Jeg kjenner han igjen

Tvistens kjerne under rettsforhandlingene i går og i dag var om budet som ble gitt etter en visning, ble utført av den saksøkte, skriftlig eller muntlig, eller om megleren hadde misbrukt navnet til 28-åringen i budskjemaet.

Under forklaringen i går fastholdt Skaga at hun hadde observert saksøkte under visningen.

— Jeg kjenner igjen ansiktet hans den dag i dag, fortalte hun under forhandlingene i Bergen Tingrett.

- Bør stå ansvarlig

Etter den omtalte visningen, ble det lagt inn et bud inn på huset. 28-åringens navn sto oppført på budskjemaet.

Skaga aksepterte budet etter runde nummer to, men måtte samtidig godta at kjøperen skulle få noen uker ekstra på å skaffe finansiering. 28-åringen møtte imidlertid aldri opp under kontraktsmøtet.

Hun forklarer videre at eiendomsmegleren ringte noen dager senere og opplyste om at 28-åringen hadde gått konkurs. Rekkehuset måtte legges ut til salg på nytt.

I ettertid viser det seg at 28-åringen like etter kjøpte en annen bolig som var en million kroner dyrere enn huset i Langarrinden, og på ingen måte hadde gått konkurs.

— Megleren holdt av huset til sin venn. Det var et samspill mellom de to, sa hun videre i retten.

Til tross for at hun tror det har funnet sted et samarbeid mellom 28-åringen og megleren, avviste Skaga spørsmålet fra 28-åringens prosessfullmektig om hvorfor hun ikke saksøkte megleren.

— Det var den saksøkte som la inn budet, og derfor bør han stå ansvarlig, fortsatte hun.

Megleren var innkalt som vitne, men kunne ikke møte på grunn av sykdom.

Føler seg misbrukt

28-åringen uttrykte at han var svært sjokket over kravet som er kommet mot han.

— Det er helt urimelig, belastende og krenkende. Han er fremstilt som en kjeltring, sa den saksøktes prosessfullmektig Einar Dægerbø.

28-åringen bekreftet sitt vennskap til megleren, men fortalte at han ikke har vært på noen visning i Langarinden.

— Jeg visste ingenting om denne boligen, og det provoserer meg å høre at Skaga sier jeg skal ha vært der. Navnet og underskriften min er blitt misbrukt av min venn. Dette er iscenesatt og utført av megleren alene, fortalte 28-åringen.

Dægerbø la ned påstand om at 28-åringen frifinnes. Dommen faller på fredag.