Ifølge Eurostat bruker innbyggerne i Norge i gjennomsnitt 11,7 prosent av inntekten på å kjøpe matvarer og alkoholfrie drikkevarer. På 1950-tallet måtte vi bruke over 40 prosent av inntekten på mat.

Les også:

— Nordmenn har god råd i dag og bruker relativt lite av inntekten på matvarer. Det har sammenheng med velstandsutviklingen, men du kan også si at matprisene her i landet er lave i forhold til inntektsnivået, sier Eiliv Mørk i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Nationen.

Luxembourg best ut

I Norden er det kun i Sverige at innbyggerne bruker en lavere andel av inntekten på mat og drikke. Luxembourg kommer best ut på statistikken. I Danmark og Finland må folk bruke mer av inntekten enn nordmenn på mat og drikke.

  • Den enkle forklaringen er at lønnsnivået i Norge er høyt, og selv om mange sier at maten er dyr, så går relativt lite av inntekten vår med til å kjøpe den. Statistisk sett er derfor maten relativt billig i Norge, sier rådgiver Mads Svennerud ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

- Relativt billig

Målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, ligger Norge enda høyere på listen. I 2009 var det kun Luxembourg og Nederland som lå bedre an enn Norge.

  • Det viser at maten her i landet er relativt billig både målt etter inntekt og bruttonasjonalprodukt, sier Svennerud.

Matprisene i Norge er så lave at de ikke utgjør noe problem for de fleste, mener næringspolitisk sjef Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke. Han mener debatten nå bør handle mer om vareutvalg og kvalitet.