I en kladd om årets statsbudsjett innrømmer nemlig Helse— og omsorgsdepartementet at de aldri vil klare å gi tilskudd til 12.000 omsorgsplasser.

Den uferdige pressemeldingen ble lagt ut på departementets hjemmeside da statsbudsjettet ble lagt frem mandag formiddag, og ble fjernet kort tid etterpå, melder NTB.

"Tilsagn, ikke tilskudd"

Opposisjonen mener regjeringen lovte 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015 og mener regjeringen nå bryter løftet sitt. Helse- og omsorgsdepartementet sier antallet omfattet både nye plasser og rehabilitering av eksisterende tilbud.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av 87,5 millioner kroner til 1750 heldøgnsplasser.

«Det er veldig viktig å skrive tilsagn om og ikke bare tilskudd. Tilskudd utbetales først når bygget står ferdig. Fra vi gir tilsagn til alle tilskudd utbetales går det 5 år. Vi vil aldri klare å gi tilskudd til 12.000 plasser, derfor «tilsagn om tilskudd til 12.000 plasser», heter det i kladden som ikke var tiltenkt offentligheten.

Endret ordlyden

— Mye tyder her på at regjeringen prøver å lure seg bort fra tidligere lovnader ved å gå over til ordet «tilsagn» istedenfor «tilskudd», sier stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp).

Han viser til at formuleringen i statsbudsjettet er endret fra «Regjeringen fastholder målet om 12.000 omsorgsplasser innen 2015» i fjor, til «Regjeringen fastholder målet om tilskudd til 12.000 omsorgsplasser innen 2015» i år

— Jeg synes både kladden og denne endringen gir mistanke om at regjeringen her holder på med lureri, sier Hagesæter.

Han sier at han snarest vil sende spørsmål til kommunalminister Liv Signe Navarsete om lovnaden på 12.000 plasser innen 2015 står fast eller ikke.