- Lugardeling er uakseptabelt

Arbeidsdepartementet har sendt forslag om nye regler for lugardeling på norsk sokkel på høring. Et uakseptabelt forslag som åpner for flere muligheter til å bruke såkalt hotbedding, mener Industri Energi.