— Etter offentlighetsloven har man krav på å få kopi eller utskrift av all informasjon som er offentlig. At denne informasjonen det er snakk om her er offentlig, er ubestridt, sier generalsekretær i Redaktørforeningen, Nils Øy, til bt.no.

— At offentligheten får tilgang til denne informasjonen, er derfor rimelig. Dette strider mot offentlighetsloven, slår Øy fast.

Presseforeningene i Norge sender i dag et felles brev til Finansdepartementet hvor de protesterer på pålegget og ber departementet omgjøre beslutningen.

— Det er svært utilbørlig å sette i verk slike tiltak uten at Stortinget har fått behandle saken, noe de har bedt om, og at de sender ut meldingen om dette bare én uke før det skal tre i kraft.

Nils Øy vil selvsagt ikke være begeistret om Stortinget skulle velge å følge Finansdepartementets innstilling.

— Men da vil det i det minste være Norges lovgivende forsamling som har avgjort dette, og ikke en tilfeldig byråkrat i Finansdepartementet.

— Hvilke straffereaksjoner eller sanksjoner kan Finansdepartementet ty til hvis norske nettaviser velger å ignorere dette pålegget?

— Jeg kan ikke skjønne hvilke reaksjoner Finansdepartementet skal kunne komme med. Ligningsloven har ingen straffebestemmelser. Kan ikke skjønne at de kan gjøre noe med det i et slikt tilfelle.

OPPGITT: Generalsekretæren i Redkatørforeningen, Nils Øy, kaller Finansdepartementets handelmåte for "utilbørlig".
Knut Fjeldstad, Scanpix