— Pensjon har ikke vært tema i årets lønnsforhandlinger, men alle elementer er viktige når man skal sammenligne mellom offentlig og privat sektor, også pensjon, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

Hun mener det ikke er så lett å sammenligne pensjonsforholdene i privat og offentlig sektor.

— Det finnes private som har svært gode ytelsesbaserte pensjoner og det finnes private som har både gode og svært dårlige innskuddsbaserte pensjoner. Uansett sammenligning kommer man ikke utenom at høyt utdannede i offentlig sektor har opp til 100.000 kroner mindre i lønn enn tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor.

Bjerkestrand mener de gode pensjonsordningene på langt nær utjevner lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Forhandlingslederen, som også leder Utdanningsforbundet, trekker frem flere tall som viser at forskjellen mellom privat og offentlig sektor er stor.

— Tall fra Tekniske beregningsutvalg viser at gjennomsnittslønnen for en funksjonær i industrien ligger like over 600.000, mens tilsvarende lønn for en lærer er 470.000 kroner.

I årets oppgjør er offentlig sektor opptatt av at lønnsgapet ikke skal øke. Bjerkestrand viser til at lærerlønnene har økt med 23,5 prosent fra 2006 til 2011, mens lønnen for funksjonærer i industrien har økt med 28 prosent.

— Dette viser at privat sektor stikker fra oss når det gjelder lønn.