Det sier regiondirektør Pia Kleppe Marken i Forbrukerrådet, som ikke gråter over den store avskallingen innen investeringsrådgivning i Bergen.

Ved utgangen av 2007 var det 190 ansatte i ulike investeringsrådgivningsselskaper i Bergen. Ved årsskiftet var det kun 74 igjen.

I samme periode har disse selskapene forsvunnet fra Bergens overflate: Bergen Banking, Bergen Finansrådgivning, 7 Fjell Kapital, Vest Kapital, Caveo, Janor, Acta, Verdispar, Axir og Norsk Privatøkonomi.

— De er selgere

— Jeg kjenner ikke alle disse selskapene. Men hvis det jeg har fått med meg fra media, er representativt for bransjen, er det like greit at de har forsvunnet, sier Pia Kleppe Marken.

Hun peker på at gjennomgangsmelodien har vært at de såkalte rådgiverne selger produkter mot provisjon.

— De skal i utgangspunktet selge en rådgivningstjeneste. Men inntektene sine får de som provisjon fra bankene som tilbyr produkter de anbefaler.

Men Forbrukerrådets regiondirektør for Hordaland og Sogn og Fjordane vil ikke bare skyte på rådgivningsselskapene.

— Vi har gjort vår egen undersøkelse om bankene, som viser at de ikke er så gode de heller.

— Generelt vil jeg si at i finansbransjen er det slik at alle som gir rådgivning, tjener penger på det selv. De er først og fremst selgere. Derfor vil jeg oppfordre alle som skal plassere penger om å gjøre en jobb selv.

Det røde flagget

- Hva skal de gjøre?

— De kan for eksempel bruke Finansportalen.no, som er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Der kan du få investeringsråd, og få oppdatert informasjon om alt som går på aksjefond, pengemarkedsfond, banksparing osv.

- Det handler altså om å være en bevisst forbruker?

— Ja. Du kan gjerne gå til banken din og spørre. Men hvis du har satt deg inn i sakene på forhånd, har du som regel bedre sjanse til å komme ut igjen med en god avtale.

På et område vil Pia Kleppe Marken hente frem det store røde flagget:

— Vi i Forbrukerrådet vil sterkt advare mot lånefinansierte investeringsprodukter. Disse anbefaler vi folk å holde seg langt borte fra, sier hun.

GRÅTER IKKE: - Hvis det jeg har fått med meg fra media, er representativt for bransjen, er det like greit at de har forsvunnet, sier Forbrukerrådets regiondirektør Pia Kleppe Marken.