• Vi har det bedre på jobben enn før, men pliktfølelsen svikter, mener professor Ivar Sønbø Kristiansen.

Nærmere 600.000 nordmenn mottok støtte fra trygdevesenet i 2008. Tallene viser en økning på åtte prosent siden 1992. Ivar Sønbø Kristiansen, professor ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener økt fravær i arbeidslivet kan forklares med dårlig arbeidsmoral.

– Fraværet i norsk arbeidsliv øker, selv om argumentene som taler for det motsatte er flere og sterkere. Hovedforklaringen ligger i endrede holdninger til det å utføre arbeid for andre mot lønn, sier professoren.

– Lett å utnytte systemet

På Deli de Luca i Torggaten løper butikksjef Ole Nybø energisk rundt bak disken og forsyner hektiske lørdagshandlere med panini, kaffe og sushi. Han er hundre prosent sikker på at mange utnytter de gode ordningene vi har i Norge.

– Det virker ikke som folk får nei hvis de ber om sykmelding, og det gjør det nok lett å utnytte systemet, sier han.

Nybø tror at trivsel har veldig mye å si for sykefraværet.

– Der folk trives godt er det også lavt fravær, sier butikksjefen, som selv jobber minst 110 prosent i stillingen.

Les også:

– Arbeid bedre enn hvile

Pliktarbeid som løsning

Det er en rekke mulige forklaringer på at andelen av befolkningen som er sykmeldt eller uførepensjonert har økt betydelig over tid. De forhold som taler for økt fravær er dels knyttet til hardere krav og høyere tempo i arbeidslivet. Forhold som trekker i motsatt retning er kortere arbeidstid, bedre arbeidsmiljø og generell økning i helse og levestandard, i tillegg til høyere utdanningsnivå og økt levealder.

Professor Sønbø Kristiansen tror på en annen forklaring:

– At vi har mindre pliktfølelse enn før, og opplever det som rimelig at samfunnet overtar ansvaret for å skaffe oss penger til livets opphold, sier han.

Ifølge professorens forskning vil økt fravær fortsette.

Kvinner mer syke

– Ingen av tiltakene som hittil er prøvd, har løst problemet. Derimot vil reduserte trygdeytelser, strammere kontroll og strengere regler, samt pliktarbeid for uførepensjonerte med restarbeidsevne, trolig være effektivt. Men på grunn av de politiske bivirkningene har jeg ingen tro på at dette blir iverksatt, sier han.

Ferske tall viser at særlig fraværet blant kvinner har steget de siste årene. En teori er at kvinner har omsorgsoppgaver i tillegg til lønnet arbeid. Sønbø Kristiansen tviler:

– Vi snakker om økning i fraværet, da må forklaringen være at noe har økt eller blitt verre. Lavere barnetall, utbygging av barnehager og redusert arbeidsbyrde i hjemmet trekker i motsatt retning, sier han.

Verst blant unge

Forskning utført ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning viser at yngre har mer sykefravær enn eldre, justert for relevante forhold som eksempelvis barnepass.

– Arbeidsfraværet vil øke i takt med at eldre arbeidstakerne går av, mens ungdomskullene kommer inn på markedet, sier Sønbø Kristiansen.

Samfunnsmedisineren reagerer på at sykdom er blitt så vanlig på universitetene at det tilbys fornyet prøve for dem som var syke ved eksamen, og viser også til at skoleelever nå går til lege for å få sykmelding.

– De får ikke godkjent et fag dersom de har mer enn 25 prosent fravær. Hva slags helse har barn med over 25 prosent fravær, spør professoren.

BERGENS TIDENDE/AFTENPOSTEN

Hvorfor går arbeidsfraværet opp? Si din mening her!