— Dette er grov utnyttelse av mennesker og sosial dumping av verste sort, sier forbundssekretær Øyvind Hopland i Industri Energi.

Torsdag gjennomførte Arbeidstilsynet uanmeldt tilsyn av arbeidsforholdene og latviernes bosted.

Vikarbyrået NST-gruppens selskap UAB Norwegian Service Team Baltja satte latvierne i kontakt med de to norske firmaene Bokn Plast AS og High Comp AS. Arbeidsforholdet skal ha pågått over flere år.

Industri Energi varslet Arbeidstilsynet etter først å ha blitt varslet av latviernes norske kolleger.

— Boforholdene er under enhver kritikk, åtte arbeidere i en eldre bolig, tre soverom og en dusj på deling. Arbeidsordningen de arbeider under er ikke godkjent og lønnen deres er 36 kroner per time inkludert diett, sier Hopland.

Bokn Plast AS produserer blant annet septiktanker og renseanlegg. High Comp AS produserer blant annet deler til oljenæringen. De åtte innleide latvierne har utført arbeid for begge selskapene, men i hovedsak for sistnevnte.

High Comps daglige leder, Pål Eide, sier til NRK at han ikke vil kommentere påstandene før han har sett rapporten fra Arbeidstilsynet.