— Teleselskapet lagrer det jeg kaller overskuddsinformasjon om brukerne sine. Man vet ikke hva denne informasjonen blir brukt til, og dette mener vi er i strid med personopplysningsloven, sier avdelingsdirektør i Datatilsynet, Kim Ellertsen.

- Mister kontrollen

Det er spesielt tre forhold Datatilsynet reagerer på.

  • Netcom lagrer folks IP-adresser i 150 dager. Datatilsynet mener de ikke har lov til å lagre dette mer enn i tre uker.
  • Ved hjelp av basestasjonene lagrer Netcom informasjon om hvor du har brukt mobiltelefonen din. Datatilsynet mener dette er unødvendig, men Netcom lagrer denne informasjonen i 150 dager.
  • Netcom lagrer også all trafikkdata i 150 dager. For kunder som har månedlige faktureringer mener Datatilsynet man kun kan lagre denne informasjonen i tre måneder.
  • Vi har forståelse for at de har et visst behov for å se om det er noe galt i trafikken, men er uenig i at det må lagres så lenge. Så lenge man har denne informasjonen liggende så er det alltid en fare for at denne blir brukt til noe. Enkeltindivider mister rett og slett litt kontrollen, sier Ellertsen.

- Strenge regler

Samfunnskontakt i Netcom, Randi Punsvik, sier de nå skal gå gjennom rutinene sine.

— Jeg er helt enig i at vi kun skal lagre det vi har behov for. Lokaliseringsinformasjon bruker vi til å få oversikt over feilmeldinger og for å kontrollere om kommunikasjonen i nettet fungerer. I tillegg er det nødvendig å ha en del informasjon dersom vi får klager fra kundene våre. Vi vil nå ha en gjennomgang av vårt behov for å lagre data, og er innstilt på å få til en dialog med Datatilsynet, sier Punsvik.

Hun sier det er svært liten fare for at denne informasjonen blir misbrukt.

— Vi har en veldig streng sikkerhetspolitikk i selskapet. Det er kun de som har bruk for denne informasjonen som har tilgang til dette, og det er snakk et fåtall personer, sier Punsvik.

Hindrer overvåkingssamfunn

Lektor i informatikk ved Universitetet i Oslo, Gisle Hannemyr, sier det er viktig at personvernloven blir overholdt.

— Det er prinsipielt problematisk at våre bevegelser kan spores i så lang tid, uansett om vi har begått en forbrytelse eller ikke. Uten å beskylde Netcom for dette, så kan man jo tenke seg situasjoner der denne informasjonen kan brukes i private tvister. I Danmark mistet for eksempel en søppeltømmer jobben fordi man ved hjelp av lokasjonsinfo kunne fastslå at han hadde tatt lengre pauser enn han skulle, sier Hannemyr. Han har også vært medlem i Personvernkommisjonen.

Han mener at teleselskapene likevel har flere legitime grunner til å lagre dataene i en viss tid.

— Det er jo nødvendig for å sikre driftsstabilitet, og for at en skal kunne fakturere sine kunder. Men ved å ha en streng lovgivning begrenser man muligheten for at man får et overvåkingssamfunn, sier han.

Hannemyr sier på generelt grunnlag at denne informasjonen kan være svært nyttig for selskapene.

— I USA har det vært en revolusjon i den kommersielle verdien av trafikkdata, og det er utviklet avanserte programmer som analyserer dette. Det gir mye informasjon kundenes bruksmønster, og kan på den måten være nyttig når de skal markedsføre sine tjenester. Informasjonen der er også brukt til å forbedre dekningen i enkelte steder. Man setter opp antenner der det er mye bruk, mens man nedprioriterer områder der det er lite bruk, sier Hannemyr.

Hva mener du om lagringen? Si din mening her!