Leder i Hardangerrådet og Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit sier de fire rapportene ikke gir noe klart svar.

— Utvalgene har gjort et veldig godt og grundig arbeid. Men for meg har ikke rapportene gjort det klarere hvilken vei det bærer. Jeg tror likevel regjeringen vil ta en avgjørelse relativt raskt, sier Tveit.

Astrid Farestveit Selsvold (Ap), ordfører i Kvam, er enig.

— Som ventet er det ikke noen klar konklusjon fra utvalgene. I det lille vi har fått innblikk i nå, er det ikke noe som er direkte overraskende, sier hun.

Dette er politikk, til syvende og sist

Astrid Farestveit Selsvold, ordfører i Kvam

Nytt alternativ?

Ordførerne i Hardangerrådet har fått tre uker på seg til å komme med skriftlige uttalelser.

— Kabelløsninger er ifølge utvalgene teknisk mulig, men de viser til tekniske utfordringer når det gjelder ilandføringspunktene. Kvam vil få den største belastningen uansett, både flest master dersom det blir luftspenn og ilandføringsanlegg dersom det blir sjøkabel, sier Farestveit Selsvold.

Kvam-ordføreren nevner også ett nytt alternativ.

— Et av alternativene går ut på å klare seg med et mindre muffeanlegg i Norheimsund og større anlegg i Sima og Samnanger. Det er vel det vi kan glede oss over, men i det store og hele går dette på pris, sier hun.

— Anslagene fra utvalgene går fra 4,5 til 5,6 milliarder for sjøkabel. Samlet sett vil det bli merutgifter på 30 mrd på lang sikt, og utvalgene sier at det blir forbrukerne som må betale. Det er det som vil bli avgjørende. Dette er politikk, til syvende og sist.

Styrket i troen

Ordfører i Samnanger, Marit Aksnes Aase (KrF), har talt sine kolleger i Hardanger imot, og vært positiv til luftledning. Hun mener alternativet med luftspenn er styrket etter rapportene som er lagt frem.

— Grunnen er de store kostnadene med sjøkabel, sier Aase.

Ulvik-ordfører Mona Haugland Hellesnes står fortsatt fast på at sjøkabel i Hardanger er det beste alternativet for å sikre kraftforsyningen til bergensområdet.

— Vi har fått bekreftet at sjøkabel er det beste miljømessige alternativet. Det er teknisk mulig, og merkostnaden er overkommelig, sier Hellesnes til TV 2. Hun fastslår at en antydet merkostnad per innbygger i landet på rundt 90 kroner de neste tiårene, vil være overkommelig.

— Det bør jo absolutt være overkommelig for de aller fleste. Men samtidig vet vi at sjøkabelen skal frakte mye strøm til kontinentet, så kanskje vi skal få dele regningen med enda flere, antyder Venstre-ordføreren.

Nå bør vi ta en time out Frp-leder Siv Jensen

Ber om timeout

Frp-leder Siv Jensen mener kraftdebatten trenger en timeout etter presentasjonen av de fire Hardanger-rapportene.

— Vi bør ta oss tid til en helhetlig debatt om hvordan norsk energiforsyning skal se ut i fremtiden. Krisen i Midt-Norge har vært der lenge, og vi har kjent til utfordringene i Bergen. Da må vi se det i sammenheng og vurdere det opp mot en mulig elektrifisering av sokkelen, sier Jensen til TV 2. På direkte spørsmål om partiet hennes går for sjøkabel eller linjestrekk, svarer hun at Frp skal behandle rapportene grundig før partiet inntar et standpunkt.

— Nå bør vi ta en time out og få en helhetlig debatt om hva Norge, norske forbrukere og næringslivet vil være tjent med på sikt, sier hun.

KrF usikre

Kristelig Folkeparti har ikke konkludert om partiet skal gå inn for sjøkabel eller master i Hardanger.

— Vi har merket oss at det er teknisk mulig med sjøkabel, men at det har en kostnad. Videre har vi merket oss at den viktigste linjen mellom Mongstad-Kolsnes er meget omstridt og at forsyningssikkerheten i bergensområdet er avhengig av full drift på Mongstad, der det ikke er rensing i dag, sier partiets energi- og miljøpolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, til NTB.

Hun sier at partiet vil ta med seg dette inn i det videre arbeidet. Hjemdal trekker også fram arbeidet med klimaforliket i Stortinget der det til høsten skal vedtas virkemidler i det som kalles Klimakur fram til 2020. — I dette arbeidet vil vi trenge hver krone og litt til for å oppnå Stortingets vedtak. Vi må også ta med oss kabelpolitikken inn i dette arbeidet, sier hun.

«Riis-Johansen tok feil» Venstreleder Trine Skei Grande til TV 2 at rapportene viser at statsråden tok feil.

— Sjøkabler er gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene som vi forventet, og forsyningssituasjonen er heller ikke kritisk for Bergens-regionen slik statsråden har fremstilt. Så vi er glade for rapportene. Vi synes Hardanger er spesiell, vi vil ikke at det skal bli sjøkabler overalt, men det er viktig å ta vare på noen naturområder fordi det er en del av vår kulturarv, sier Skei Grande.

Hva mener du? Diskuter under: