• Det er krevende å forby bruk av Facebook - på samme måten som enkelte for 10-15 år siden ville forby bruk av internett i arbeidstiden, sier informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen i NHO.

Han understreker at disse digitale utfordringene må håndteres på samme måten som andre private gjøremål i arbeidstiden.

— Enten det er å lese en papiraviser eller å slarve med en kollega om hvilke planer man har for ferien. I prinsippet er bruken av sosiale medier verken bedre eller verre, sier informasjonssjef Lind-Fossen.

- Ikke private sysler

Namsos kommune fikk store oppslag på at de forbød bruk av Facebook i arbeidstiden for sine ansatte for et par år siden.

— Våre ansatte har aldri hatt forbud mot bruk av Facebook. Tvert i mot bruker kommunen Facebook aktivt sin informasjonsformidling, sier assisterende rådmann Ketil Sørvig.

— Det vi ikke aksepterer er private sysler i arbeidstiden, enten det er bruk av Facebook eller andre ting. Har du betalt for en jobb, skal du gjøre en jobb, og ikke drive med private ting i arbeidstiden, sier Sørvig.

Argumentene

Holdningene til bruk av sosiale medier i arbeidstiden spriker fra arbeidsgivere som oppfordrer sine ansatte til å utforske disse mediene, til de som helst ville forby dem. De positive arbeidsgiverne vektlegger den effektive og fremtidsrettede måten å kommunisere på, som det er viktig at deres ansatte behersker. Skeptikerne mener at den dominerende bruken er unyttig vås, og bortkastet tid som arbeidsgiverne betaler for.

Naboland bruker mer

IT selskapet Projectplace, som leverer løsninger til bruk av sosiale medier i jobbsammenheng, har gjennomført en europeisk kartlegging i bruken av denne typen medier på arbeidsplassen. Den viser at dobbelt så mange dansker, og 50 prosent flere svensker, bruker Facebook og andre sosiale medier på jobben, sammenlignet med Norge.

Arild Falck som er leder av Projectplace Norge, er redd norsk arbeidsliv er i ferd med å bli en sinke i bruken av sosiale medier, fordi arbeidsgiverne nekter sine medarbeidere tilgang.

— Det er både vågalt og litt sjokkerende at den økende bruken av sosiale plattformer som arbeidsverktøy akkompagneres av økende skepsis og motstand mot de samme verktøyene i mange virksomheter, sier Falch til Aftenposten.

Han innrømmer likevel at det slett ikke er gitt at sosiale medier, slik vi kjenner dem fra privatsfæren, er de riktige å ta direkte inn i en virksomhet.

Bruker en time daglig

Norske arbeidsgivere er ikke de eneste som er redd for produktivitetstap. Den første store kartleggingen av nettbruken til indiske arbeidstakere avslørte for et par år siden at sosiale medier var blitt en tidstyv av dimensjoner. I snitt brukte, de 4000 arbeidstakerne som ble spurt, en time daglig på flørting, chatting og annen privat bruk av de sosiale mediene.

— Den økende bruken av disse nettsamfunnene kan bli farlig for den samlede produktiviteten, uttalte DS Rawat i Assocham, som er en arbeidsgiverorganisasjon til titusenvis av indiske selskaper. Han var provosert over hvor lett mange lønnstakere tok på interne regler om å begrense nettbruken til strengt jobbrelaterte formål.

Si din mening i kommentarfeltet under!