• Det er en kritisk rapport. Men jeg opplever også at den er konstruktiv og balansert, og at vi kan lære mye av den.

Det sier avtroppende NHH-rektor Jan I. Haaland.

— Er det noe ved din egen handlemåte du vil beklage?

— Åpenhet og informasjon er punkter vi burde vært tydeligere på i prosessen. Det er alltid ting som kunne vært gjort annerledes, og som rektor må jeg beklage at saken rundt omorganiseringen har utviklet seg slik den har.

- Anstrengt situasjon

I rapporten trekkes en personalsak frem som et eksempel der «ensidig informasjon, rykter og saksinformasjon er spredt i organisasjonen, og der uformelle kommunikasjonsliner og nettverk har bidratt til at saken fikk en betydelig større oppmerksomhet enn den fortjente».

— Jeg kommenterer ikke personalsaker, sier rektor Haaland.

- PwC kritiserer dere for at deler av administrasjonen lever i et ledelses- og informasjonsvakuum?

— Vi har vært i en anstrengt situasjon ved NHH denne våren, og det har tatt lengre tid enn ønskelig å få ting på plass. Men vi har tatt noen viktige grep nå.

- Internt

- Hva skal du si på det tillyste allmøtet fredag morgen?

— Det er et internt informasjonsmøte der først og fremst PwC skal presentere sine resultater. Hva jeg skal si, får jeg ta i møtet, sier Jan I. Haaland.