Ifølge kjennelsen er Kazaa lovlig fordi den internett-baserte tjenesten ikke har ansvaret for potensielt ulovlige handlinger som brukerne står for.

Millioner av brukere over hele verden bruker Kazaa til å bytte datafiler — gjerne musikk, film eller videospill, seg imellom.

Dommerne sa at Kazaa bare tilbyr programvaren, og derfor ikke er ansvarlig for hvordan brukerne benytter den.

Saken var anket inn for høyesterett av et nederlandsk selskap for beskyttelse av copyright-rettigheter som tapte saken i en lavere rettsinstans.

Advokaten til Kazaa, Christiaan Alberdingk Thijm, sa at kjennelsen vil få betydning verden over fordi domstoler i andre land neppe vil komme til andre resultater enn den nederlandske domstolen.