— Det er inspirerende at flere er interesserte i å kjøpe oss. Det tar jeg som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb, sier Einar Wathne, sjef i fôr- selskapet Ewos, og fortsetter:

— Noe av suksessen handler om å få rekruttert den beste arbeidskraften. I Bergen ligger vi midt i kremen av utdanningsmiljø når vi skal rekruttere. I tillegg er det her oppdrettsnæringen befinner seg. Derfor tror jeg vi vil styrke vår stilling i Bergen uavhengig av hvem som eier oss, sier Wathne.

Fra ytterst på Tollbodkaien i Bergen styrer han selskapet som er hovedgevinsten i spillet om oppdrettsselskapet Cermaq. Ewos heter fôrprodusenten som i fjor utgjorde tre fjerdedeler av Cermaqs inntekter.

Spillet om Cermaq

Selskapet er verdens største innen produksjon av fôr til lakseoppdrettsbransjen, og dekker i øyeblikket 36 prosent av det globale markedet. Ewos opererer i fem land og har til sammen nesten 1000 ansatte.

Mandag morgen tok spillet om oppdrettsselskapet Cermaq en ny vending, da en internasjonal investorgruppe bød 6,2 milliarder kroner for Ewos. Tidligere har det bergensbaserte Marine Harvest, eid av skipsreder og mangemillionær John Fredriksen, levert bud på aksjene på hele Cermaq (se tabell).

— Det er stort engasjement i bedriften rundt eierskapet. Vi ser det som positivt. Uansett er utsiktene i næringen lyse. Etterspørselen etter laks er økende på verdensbasis. Det gjelder i de landene som spiser laks allerede, og i tillegg er det stadig nye deler av verden som blir laksespisere, sier Einar Wathne.

I fjor brukte selskapet 110 millioner kroner på forskning og utvikling av bedre typer fôr. Dette kan enten være fôr som gir lavere kostnader i forhold til vekst på fisken, eller fôr som gir bedre fiskehelse eller med naturlige midler kan gjøre luseplagen mindre.

Stabilt marked

— En eventuell ny eier bør dele synet på betydningen av forskning og utvikling i denne bransjen. Vi bruker betydelige ressurser på det, noe som er en forutsetning for å være i forkant av konkurrentene, sier Wathne.

Ewos Norge er den største virksomheten i gruppen med tre fabrikker som er lokalisert i Florø (Flora), Halsa (Meløy i Nordland) og Bergneset (Balsfjord i Troms). I Norge er det ni fôrskip som sørger for at lakseoppdretterne har nok mat til fisken i merdene.

FLERE BEILERE: Einar Wathne er sjef for laksefôrselskapet Ewos, som utgjør størsteparten av Cermaqs virksomhet. - Det er inspirerende at flere vil kjøpe oss, sier Wathne.
Ørjan Deisz

Mens lakseprisene svinger opp og ned, er fôrmarkedet mer stabilt. Det betyr også lavere marginer.

Fôrvirksomheten i Cermaq hadde i fjor en om— setning på 10,2 milliarder kroner. Årsresultatet ble 511 millioner kroner. En avkastning på om lag fem prosent.

Følger nøye med

— Det er klart at dette er en bransje med betydelige stordriftsfordeler. Slik sett er det en fordel å være størst, der kostnadene til for eksempel forskning og utvikling kan fordeles på en stor omsetning, sier Ewos-sjefen.

- Betyr det at det ikke nødvendigvis er en fordel å være integrert med et selskap som driver oppdrett?

— Rent operativt er det få fellesnevnere. Men kunnskap om sammenhengene i verdi-kjeden er det klart en får delt, og vil være en fordel i et felles selskap, sier Einar Wathne.

Ewos-staben har fulgt nøye med på diskusjonen om hvor sunt eller usunt det er å spise oppdrettslaks de siste dagene.

— Med alle sunne ting er det noen komma. Og det er klart at gjennom naturlige prosesser skjer det en opphopning av fremmedstoffer som utgjør en liten promille. Men det betyr ikke at folk bør slutte å spise fisk. Til det er helsegevinsten for stor. Faren med diskusjonen er jo også at mange vil spise mindre av noe de burde ha et større innslag av i kosten, sier Wathne.

cermaq juni 2013.pdf