— Politikerne våre er altfor redde for å tenke jernbane. De frykter det vil ødelegge for veien. Vi mener derimot det blir helt feil ikke å tenke kollektivt i denne traseen, sier Atle Kvamme, næringspolitisk leder i Bergens Næringsråd.

På Vestlandskonferansen i Stavanger torsdag presenterte han sine visjoner for infrastrukturen mellom Vestlandets to største byer. Med seg i kofferten hadde han en rapport fra LMG Marine som viser at det vil koste 7,7 milliarder kroner å bygge en bro med plass til både firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane, mens en løsning med bare asfalt vil ha en prislapp på syv milliarder kroner.

— Vi mener kostnadsforskjellene er så små at det vil være dumt ikke å legge til rette for tog i den videre planleggingen, sier Kvamme.

Tallene fra LMG Marine er langt lavere enn de fra Statens vegvesen, som har antydet en prislapp på minimum ni milliarder kroner.

Frykter avsporing

En spørreundersøkelse gjort i forkant av dagens Vestlandskonferanse viser derimot at bedriftsledere på Vestlandet vil ha vei, broer og tunneler fremfor jernbane. Kun én prosent ønsker å prioritere lyntog mellom Bergen og Stavanger.

NHH-professor Victor Norman er også skeptisk til jernbane på strekningen mellom Bergen og Stavanger, i tillegg til fergefri E39.

— Å trekke inn jernbane nå, er avsporing og skaper bare nye debattlinjer. Det viktigste nå er å få en fergefri vei på plass mellom de to vestlandsbyene, sier Norman.

Han betegner denne delen av E39 som det mest lønnsomme samferdselsprosjektet vi har i Norge, som vil gi gevinster på mange milliarder i året når det står ferdig.

Må avlaste Oslo

— Det handler om å bygge et regionalt arbeidsmarked som er stort nok til å avlaste Oslo. For å få det til må vi knytte landets nest største befolkningsområde bedre sammen. Denne delen av Vestlandet har nesten like stor befolkning som det sentrale østlandsområdet. Og det er ikke så mye lenger mellom Bergen og Stavanger enn Oslo og Lillehammer, minner Norman om.

Professoren snakker ikke om at bergensere i fremtiden skal dagpendle til Stavanger.

Ikke vest mot øst

— Bergen vokser allerede sørover mot Kokstad og Sandsli. Osinger vil med bro over Bjørnafjorden pendle til Stord og Leirvik, mens folk derfra allerede pendler til Haugesund. På denne måten blir arbeidsmarkedet kjedet sammen langs hele strekningen. Og det er her den store gevinsten ligger. For å skape videre vekst er det helt avgjørende å ha et stort arbeidsmarked hvor man kan rekruttere nye folk, sier Norman.

lmg bjørnatrynet_01.jpg
lmg bjørnatrynet_02 (4).jpg

Han mener det vil være tragisk om E39 settes opp mot jernbanetriangelet rundt Oslo. — Dette er de to mest lønnsomme samferdselsprosjektene i Norge. Her må øst og vest stå sammen. Det er mange andre prosjekter vi kan forsake, sier han.

- Tullete

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), som har kjempet både for jernbane og kyststamveien i 15 år, mener Norman er altfor beskjeden her. - Det er bare marginale kostnader som muliggjør jernbane mellom Bergen og Stavanger i fremtiden. Vi skal selvsagt ikke utsette broen over Bjørnafjorden til vi har jernbane på begge sider, men det er tullete å bygge en bro som ikke tar høyde for jernbane, når ekstrakostnaden er så liten, sier Halleraker.

— Offshoreindustrien her vest har utviklet en teknologi som vi kan få stor nytte av i moderne samferdselsprosjekter. Og en landsdel som har skaffet nasjonen slike kjempeinntekter, har ingen grunn til å være beskjeden, sier Halleraker.

En time med tog

Bergen Næringslivsråd har som mål å få inn en setning i den kommende Nasjonal Transportplan om at det også bør planlegges for tog langs E39.

— Vi er av den oppfatningen at vei bør komme først, men at fjordkryssingene også må planlegges med tog. Når vi nesten kan få det gratis blir det helt feil å la være, sier Atle Kvamme.

Mens det med de nye planene for fergefri E39 vil ta to timer og et kvarter mellom Bergen og Stavanger, anslår Kvamme at en høyhastighetsbane vil bruke en time. Det gir mulighet for å skape et felles arbeidsmarked i hele regionen.

Vant til bompenger

Hindringene står derimot i kø. I Stavanger er en i disse dager mer opptatt av å bygge jernbane sørover til Egersund, og derfra videre til Oslo. I tillegg er kryssingsprosjektet Rogfast over Boknafjorden planlagt som undersjøisk tunnel uten jernbane.

— Lyntogutvalgets konklusjon som ble presentert i fjor, viser at det vil koste 65 milliarder å bygge en jernbane mellom Bergen og Stavanger. Hvem skal betale denne kostnaden?

— Vi er nødt til å tenke bompenger, men det er vi også vant til. Jeg tror det er trafikk nok langs denne ruten til å finansiere både vei og tog, sier Kvamme.

Si din mening om E39-broen!

KAN PRODUSERE BILLIGERE: 7,7 milliarder har LMG Marine anslått at en kombinert bro for vei og jernbane vil koste over Bjørnafjorden. Prisen er langt under Statens vegvesen sine beregninger. - Vi bruker standardiserte moduler i byggingen. Det gjør at en kan produsere billigere, sier Geir Kjerssem i LMG Marine.
LMG MARINE