— Jeg synes det er en lei sak for alle involverte, sier rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.

Onsdag morgen ble han møtt av en forside i BT og en omfattende sak om hvordan de to NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Leif Sandal lånte ut seks millioner kroner i gråmarkedet.

— Jeg tror begge to angrer på at de involverte seg i dette, sier Gjesdal.

- Klart innenfor loven

For utlånet på seks millioner kroner over seks uker fikk NHH-professorene 1,2 millioner kroner i renter. Det tilsvarer 20 prosent på tre måneder, eller 80 prosent dersom man regner om til en årlig rente.

Leif Sandal ga også et eget lån på tre uker hvor det i tillegg til skyhøye strafferenter slo inn et engangsgebyr på 400.000 kroner med ett lånet var forfalt.

Selv forklarer Sandal og Schjelderup de strenge lånebetingelsene med høy risiko, samt at man må skatte for en eventuell gevinst, men ikke kan fradragsføre tap på investeringer i gråmarkedet.Rektor Gjesdal sier de to NHH-ansatte ikke har brutt noe internt regelverk ved sine utlån.

— Jeg oppfatter også at de har opptrådt klart innenfor lovens rammer. Det må langt på vei være opp til den enkelte å forvalte sin egen formue, så lenge man opptrer ordentlig.

- Har en ekstra forpliktelse

Saken vil ikke få noen konsekvenser fra NHH-ledelsens side for Schjelderup og Sandal.

- Men er alt som er lov, greit å gjøre for en NHH-professor?

— Nei. Det er det ikke. I kraft av rollen som NHH-ansatte har vi en ekstra forpliktelse til å vurdere de etiske sidene ved slike investeringer, sier rektoren.

Forstår reaksjonene

Gjesdal sier han ikke har noen problemer med å forstå at vanlige folk reagerer når de ser de høye lånerentene på utlånene fra Sandal og Schjelderup.

— Samtidig var dette et lån til en låntaker som var en profesjonell investor med utsikter til en stor kortsiktig gevinst. Renten på slike korte risikolån blir også ofte høy fordi man skal dekke kostnadene ved lånene, sier Gjesdal.

Som BT skrev onsdag, var låntaker Øyvind Berger i en hardt presset situasjon, hvor han blant annet mottok grove trusler og pengekrav fra en tidligere forretningspartner som han skyldte penger.

Gjesdal hadde onsdag ikke vært i kontakt med Leif Sandal, som for tiden er i utlandet, men har gjennom uken hatt tett kontakt med Guttorm Schjelderup.

— Schjelderup var ukjent med den totale økonomiske situasjonen til låntaker. Kanskje burde det ringt en bjelle når han så hvilke betingelser Berger var villig til å godta, sier Gjesdal.