— Dette mener vi er fullstendig irrelevant og fullstendig feil. Jeg skal lide meg gjennom det, men jeg vil ha sagt det, sa advokat Sam E. Harris med hevet stemme like før lunsj mandag i Bergen tingrett.

Harris representerer tomteeierne Tom Rune Pedersen og Geir Hove i Bergen Sentrum Tomteselskap (BST). Like før hadde motpartens rettslige medhjelper, Anne Irene Ulveseth, gått rett i strupen på de to eiendomsmilliardærene som i fjor overtok selve bygget på Zachariasbryggen etter at huseier Knut Jørgen Hauge gikk konkurs.

— Bortfester har lenge hatt en agenda om å overta bygningsmassen på eiendommen. For å få dette til, har de samarbeidet med den største leietakeren i bygget. Det har vært samarbeid og illojal opptreden fra bortfester, sa Ulveseth.

- Brukte Ricks

Ulveseth viste deretter til brev mellom Hove og Pedersens advokater og Ricks Gruppen. Gjennom det tidligere datterselskapet Utsikten Restaurantdrift AS var Ricks Gruppen den største leietakeren på Zachariasbryggen.

I februar 2012 begjærte Ricks selskapet til Knut Jørgen Hauge konkurs.

Senere holdt Ricks tilbake husleien, noe som skapte økonomiske problemer for Hauge. Hauge svarte med å begjære datterselskapet Utsikten Restaurantdrift AS konkurs. Senere fikk Hauge rettens medhold i å kaste leietakeren ut.

Viste også til bankkontakt

Hauges advokat argumenterer i retten for at Ricks' handlinger i realiteten var orkestrert av Hove og Pedersen for å tvinge Hauge i kne, slik at tomteeierne kunne overta bygget på Zachariasbryggen.

Ulveseth viste også til kontakt mellom Ricks, BST og Hauges bankforbindelse BN-bank.

— Det ligger en plan bak kontakten ved at bortfester vil komme til bygget og at det kan gjøres ved å ramme Zachariasbryggen økonomisk.

Hadde navn i dokument

Like før lunsj viste advokat Ulveseth til et brev som tidligere ble sendt ut til leietakerne på Zachariasbryggen. I brevet oppfordres leietakerne til å være med på en konkursbegjæring mot Knut Jørgen Hauges selskap, på vegne av hans bankforbindelse BN Bank.

Det aktuelle brevet kom Knut Jørgen Hauge i hende. Ved å gå gjennom datadokumentets egenskaper, viste det seg at tomteeier Geir Hove skal ha vært med å forfatte brevet som altså oppfordret til konkurs av hans tomteleietaker Knut Jørgen Hauge.

— Hauge hadde betalt sin festeavgift. Bortfester hadde ingen krav mot fester. Likevel setter de i gang et opplegg med å få inn krav til en konkursbegjæring, sa Ulveseth.

I en e-post fra Ricks-topp Tom Greni oppfordret også Greni misfornøyde kreditorer om å sende sine krav til Geir Hoves e-postadresse.

Latter i retten

Etter lunsj overtok BST-advokat Sam E. Harris podiet.

Tingrettsdommer Arne Langeland hadde glimt i øyet da han gav Harris ordet.

— Da forstår jeg at vi skal høre hva saken egentlig handler om, sa Langeland.

Etter lettere humring i rettssalen, gikk Harris i gang.

— Det er nok en del rart vi har hørt i retten i dag. Da tenker jeg på det som sies om konspirasjonsteorier, nærmest sammensvergelser og andre beskyldninger, sa Harris.

Han gjentok at hans side bestrider at de nevnte forhold er korrekte – og at de uansett er irrelevant for saken som nå er oppe.

Retten skal fastsette pris

Saken som mandag formiddag startet for Bergen tingrett dreier seg om hvilket vederlag BST som tidligere bortfester skal betale for å ha overtatt bygget fra Zachariasbryggen AS etter at konkursboet ikke ville fortsette festekontrakten.

Selv om Hauges selskap gikk konkurs i fjor, er det dette selskapet som nå har gått til sak mot BST. Hauge vil ha godt betalt, mens BST - naturlig nok - ønsker å betale minst mulig for bygget. Pengene som kommer inn vil først dekke kreditorenes krav, før Knut Jørgen Hauge får det som eventuelt er igjen.

Vil betale oppføringskostnad

Konkret mener tomteeierne Hove og Pedersen at de kun plikter å betale teknisk verdi for Zachen. Dette tilsvarer summen det skal koste å oppføre et tilsvarende bygg. Tomteeierne mener et slikt beløp ligger godt under 100 millioner kroner.

Hauge-siden mener Hove og Pedersen må betale en sum som reflekterer den verdien de oppnår ved å overta bygget. De støtter seg til en juridisk utredning fra jussprofessor Ernst Nordtveit.

— I dette tilfellet foreligger det betydelige merverdier utover teknisk verdi, sa Hauge-advokat Magne Revheim under sin innledning mandag.

- Bygg + tomt: 480 mill.

I en tidligere voldgiftsak har Hove og Pedersen selv argumentert for at tomten og bygget har en samlet verdipånærmere 480 millioner kroner. Ettersom tomten i sin tid ble kjøpt for 30 millioner kroner, mener Hauge-siden at det aller meste av den samlede verdien stammer fra bygget. I dag hevder Hove og Pedersen at deres eget verdiestimat var for høyt, og at det var basertpåurealistiske inntektstall som Hauge selv skal ha oppgitt.

Dersom Hove og Pedersen vinner frem, kan de ende opp med å ha betalt rundt 100 millioner kroner for en tomt og et bygg de selv tidligere har anslått å være verdt rundt en halv milliard kroner. Skulle Hauge vinne fullt frem, vil den samlede gjeldenpå300 millioner kroner etter konkursen kunne innfris, samtidig som han selv vil sitte igjen med en god slump penger.