• Endelig er vi der. Nå blir det oppstart til vinteren, jubler Os-ordfører Terje Søviknes.

Han gleder seg stort over nyhetene fra Nasjonal Transportplan som viser at prosjektet er med i første periode. Regjeringen setter av 3,4 milliarder kroner til bompengeprosjektet som er anslått å koste seks milliarder kroner. 2,4 milliarder kroner skal betales av bilistene — noe som betyr en bompengeandel på 40 prosent.

— Hvis vi virkelighetsorienterer oss, så er en bompengeandel under 50 prosent fantastisk bra. Det er ikke mange prosjekter som opplever det samme, sier Os-ordfører og Frp-politiker Terje Søviknes.

Føler lettelse

Prosjektet E39 Svegatjønn-Rådal omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nesttun, med om lag 13 kilometer i tunnel. I tillegg legges om lag tre kilometer av riksveg 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet blir rustet opp.

Kjøretiden på dagens veg mellom Os og Bergen er om lag 35 minutter utenom rushtiden. Utbyggingen er beregnet å gi en reduksjon på 17 minutter i kjøretiden.

— Et 50 års lang mareritt skal nå snus til en suksesshistorie. Akkurat nå føler jeg bare lettelse.

Bompengesak

Regjeringen skriver i NTP at de i mai vil legge frem den siste kvalitetssikringen (KS2) av prosjektet mellom Bergen og Os. I tillegg tar de sikte på å legge en bompengesak fram for Stortinget i 2013.

— Når de tar det inn i Nasjonalt Transportplan, og ønsker at vi skal starte opp i 2013, så kan ikke vi få bedre politiske signaler enn det vi har fått. Dette bekrefter at regjeringen vil bygge ny vei til Os, sier Torbjørn Wilhelmsen, daglig leder for Bergen-Os bompengeselskap AS.

Han legger til:

— I dag er jeg en glad mann. Mange har jobbet godt sammen for å få dette til. Nå gjenstår det å få fram KS2 og Stortingsproposisjonen. Etter det spretter vi champagnen.

— Så du spretter den ikke i dag?

— Vi er nøkterne mennesker, men tydeligere politiske signaler enn dette kan vi ikke få, sier Wilhelmsen.

Nyborgtunnelen skyves på

Regjeringen har tidligere lovet fergefri E39 i løpet av 20 år. I den kommende periode vil kun Rogfast få penger til oppstart, mens det for øvrige fjordkryssingsprosjekter avsettes planleggingsmidler.

Veiene skal også utbedres mellom broene.

I siste seksårsperiode etter 2018 prioriterer regjeringen oppstart for byggingen av firefelts veg på E39 mellom Nyborg og Klauvaneset. Utbyggingen korter inn E39 med nær fire kilometer. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Regjeringen prioriterers også i siste periode midler til utbygging av E39 mellom Eikefet og Romarheim bru. Strekningen har i dag dårlig standard, vegen er smal, svingete og utsatt for skred. Prosjektet omfatter i hovedsak en om lag 7 kilometer lang ettløps tunnel.

Bedre vei til Førde

I Sogn og Fjordane er utbedring av E39 på strekningene Drægebø - Grytås og Birkeland - Sande og bygging av ny Lavik ferjekai inne i første fireårsperiode.

Utbedringen av E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune blir startet i første fireårsperiode, mem med sikte å fullføre utbyggingen i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt.

I siste seksårsperiode, 2018-2023, prioriterer regjeringen å videreføre arbeidet med å utbedre flere delstrekninger på E39 i Sogn og Fjordane mellom Vadheim og Hornindal, i tillegg til utbedring av strekningen Kjøs bru - Grodås fram til Kvivsvegen.

Det settes av 1,2 milliarder kroner til utbedring av andre strekninger på E39 i Sogn og Fjordane.

Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for blant annet strekningen E39 Skei - Ålesund. Samferdselsdepartementet vil legge opp til videre planlegging når valg av konsepter er avklart.