Denne ukenble det klart at en finansiell aktør ønsker å kjøpe 30 prosent av oljeselskapetRocksource fra Bergen. Det var meglerhuset Arctic Securities som hadde fått ioppdrag å få tak i aksjer i selskapet hvor Berge Gerdt Larsen er storeier.

Den hemmeligeinvestoren tilbød seks kroner pr. aksje, men ville kun kjøpe seg opp dersomvedkommende fikk overta 30 prosent av selskapet.

I går morgesmeldte Rocksource via Oslo Børs at den finansielle aktøren ikke hadde fåtttilslag på nok aksjer, dermed ble det ingen oppkjøp.

Fikkspørsmålet

I forbindelsemed en presentasjon under arrangementet Hordaland på børs torsdag, fikktoppsjef Chris Spencer i Rocksource spørsmålet mange lurer på, nemlig om han harfunnet ut hvem som forsøkte å kjøpe seg opp i selskapet.

— Det enklesvaret er nei. Jeg er veldig nysgjerrig, sa Spencer.

- Langt overforventningene

Det er ikkeoverraskende at investorene for alvor har fått blikket opp for den tidligereoljemyggen.

— Vi er partnerei det mest spennende oljefunnet i Norge, sier Spencer.

Tidligere iår meldte Rocksource at selskapet hadde funnet olje i Pil-feltet i Norskehavet.I tillegg har Rocksource lisens på det tilhørende Bue-feltet.

Sammen erdet anslått at de to feltene inneholder mellom 95 og 175 millioner fatoljeekvivalenter.

— Funnet er langtutover hva vi forventet, sier Spencer.

Så langt i år har Rocksource-aksjen steget med utrolig 438 prosent på Oslo Børs.

Skiftersnart toppsjef

Rocksourceannonserte i januar at de vil samle selskapets virksomhet i Bergen. Som enkonsekvens, vil Chris Spencer gi seg.

— Jeg ergift med Stavanger, sa Spencer.

Ny toppsjefblir Terje Arnesen, som tidligere har vært direktør i Bergen Group og nå erkonsernsjef i Scana Propulsion.

Les flere saker fra Hordaland på børs: