— Jeg er svært fortvilet over det som har skjedd. Våre tanker går til de skadede og deres pårørende, som nå har det svært vanskelig, sier Magne Orstad til Aftenbladet.no mandag kveld.

Den daglige lederen ved Malm Orstad var på reise i Sveits da han fikk melding om at seks personer var skadet etter en eksplosjon ved verkstedet hans på Voll i Klepp kommune klokken 10.00 mandag.

— Det er greit å få komme hjem og få en oversikt over situasjonen, sier Orstad, som landet på Stavanger lufthavn, Sola mandag kveld.

Granskes

Han kan foreløpig ikke kan svare på hva som forårsaket eksplosjonen.

— Nei, det har vi ikke svaret på, for dette er noe som ikke skulle ha skjedd. Vi har gått gjennom en risikoanalyse på alt som har skjedd. Dette vil bli grundig etterforsket sammen med politiet og arbeidstilsynet, sier Orstad.

Bedriften vil også foreta en intern granskning.

Ulykken skjedde i forbindelse med testing av verktøy.

Verktøyet som ble testet skal brukes til å kutte ankerkjettinger for supplybåter.

Testen forgikk i et avgrenset område og i et lukket rom, uten personell til stede.

— Står alltid på utsiden

Eksplosjonen skjedde da porten til hallen ble åpnet og personellet som hadde overvåket testen fra utsiden, var på vei inn i hallen. De seks personene som ble skadet i eksplosjonen var kunder, ansatte fra Det Norske Veritas og Malm Orstad AS, skriver Malm Orstad AS i en pressemelding.

— Når vi tester dette verktøyet, går alltid personalet ut av rommet og står på utsiden og tester utstyret med en fjernkontroll. Da de åpnet porten igjen og gikk inn, smalt det. Det må ha vært noe brennbart i luften, for dette er som sagt noe som egentlig ikke skal kunne skje.

— Dette er nytt utstyr som vi har testet en del ganger før, og da har alt fungert greit. Dette var den siste testen vi skulle gjennomføre sammen med Det Norske Vertitas før vi fikk godkjenning på utstyret, sier Magne Orstad.

Tirsdag morgen klokken 09 skal alle ansatte og andre som var involverte på skadestedet delta på en debrifing sammen med kommunelegen, brannsjefen og bedriftshelsetjenesten.

Kommunelegen i Klepp har opprettet eget kriseteam og legevakten på Klepp er informert om saken og vil kunne bistå i kveld og i natt.

Kritisk for tre av mennene

Tre av de seks har fått så store brannskader at tilstanden deres blir beskrevet som kritisk. De tre, som er er i alderen 25–35 år, ble sendt til Haukeland universitetssjukehus med helikopter tidligere i dag.

De tre er i kategorien «kritisk», som er den mest alvorlige tilstanden Haukeland operer med. Det er imidlertid uvisst om noen av skadene er livstruende.

Alle de seks skadede er menn i alderen 20 til 60 år, opplyser operasjonsleder i Rogaland politidistrikt, Kjell Arne Slethei.

Samtlige av de seks mennene hadde tilknytning til den arbeidsoperasjonen som foregikk da ulykken skjedde.

Tre av dem ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Mandag kveld har mann (34) og mann (61) status som lettere skadet. Tilstanden er stabil. Mennene får fortsatt intensiv behandling for sine inhalasjonsskader. Mann (20) ble utskrevet tidligere mandag kveld.