- Jeg ble overrasket over hvordan vi som bransje behandler våre kunder. For meg er ikke det å gi bot en god måte å behandle en kunde på, sier Henk de Bruin.

Han tok over sjefsstolen i parkeringsselskapet i sommer.

- I dag assosierer folk parkeringsbransjen med bøter og streng håndheving. Vi vil heller fokusere på å tilby bedre service og tjenester som folk ønsker å betale for, i stedet for straff, sier de Bruin.

Han mener fokus på bøter har fått store, negative konsekvenser for omdømmet til bransjen.

- Vi må bli mer fleksible. Hvis kunder har betalt for én times parkering, men blir gående i butikker i én og en halv time skal de kunne forlenge parkeringsbilletten med en SMS, sier de Bruin, som er klar på at dette ikke handler om at parkeringsvaktene skal bli «snillere».

- Våre parkeringsvakter er allerede snille. De gjør en profesjonell jobb. Dette handler ikke om parkeringsvaktene, men om kundene våre. Det må bli enklere for kundene å unngå å bryte reglene, sier han.

Kundene må betale mer

Parkeringsbransjen i Norge er preget av sterk konkurranse mellom aktørene, som igjen har ført til press på lønnsomheten. Ifølge de Bruin utgjør parkeringsbøter rundt 7,5 prosent av inntektene til EuroPark. Selskapet hadde omsetning på 1,3 milliarder kroner i 2011 og resultat før skatt på 44,8 millioner kroner.

- Hvis det blir færre bøter, hvem skal finansiere det?

- Det vil bli en pris å betale ja, men den mener jeg grunneierne, parkeringsselskapene og kundene må dele på. Samtidig ser vi fra andre land at bedre service kan øke totalinntektene. Parkeringsselskapene må få noe mer av inntektene fra grunneierne slik at bøter blir en langt mindre viktig inntektskilde. Da må prisene på parkering noe opp, men til gjengjeld reduseres antall bøter. For kundene må det være bedre å betale litt ekstra for en bedre service når det samtidig er mye lettere å unngå bot, sier de Bruin.

Han tror det kan ta et par år å få til endringen.

- Men jeg mener det er nødvendig. De ansatte skal ikke være flaue over å si at de jobber i et parkeringsselskap, sier de Bruin.

- Greit at det blir dyrere

- Jeg har fått min andel ergerlige bøter. Det er greit at man må betale for seg når man bryter reglene, men bøter for å komme tre minutter for sent til bilen etter å ha stått i kø i butikken, synes jeg er sært, sier Christina Møllegaard (45).

Vi treffer henne idet hun er i ferd med å parkere på Christian Frederiks plass ved Oslo S. Møllegaard, som dagpendler mellom Frogner i Sørum og Oslo, ønsker tiltak som bedre service og muligheter for å forlenge parkeringstiden vi SMS velkommen, selv om det dermed skulle bli dyrere å parkere.

- Jeg tror det er verdt det. I det lange løp blir det antagelig billigere enn å betale bøter, sier hun.

Hennes inntrykk er at parkeringsbransjen i Norge er veldig ivrige på å skrive ut bøter.

«Tror dere at dere kjører buss, eller?», spurte vekteren.- I perioder er det ekstremt. Jeg har blant annet opplevd å få bøter når markeringene mellom parkeringsplassene er skjult av snø, sier Møllegaard.

Q-Park er uenig

Peder Ståhlberg, administrerende direktør i konkurrenten Q-Park Norge, deler ikke Henk de Bruins syn.

- Generelt kan man si at parkeringsreglene i Norge er enkle å forstå. Utfordringen synes å være at relativt mange har lav respekt for trafikkregler generelt og parkeringsregler spesielt, sier Ståhlberg.

Han påpeker at hensikten med kontroll er å styre inntektene til betalingsautomatene.

- Uten kontroll vil dessverre ingen betale for sin parkering. Jeg mener det rett og slett er urimelig at kunder som parkerer i henhold til parkeringsreglene skal straffes med høyere parkeringspriser, sier Ståhlberg.

Thon startet eget parkeringsselskap

Olav Thon Gruppen har rundt 80.000 parkeringsplasser på kjøpesentre, hoteller og næringseiendommer i Norge. Direktør for eiendomsdivisjonen, Tron Harald Bjerke, forteller at de opprettet sitt eget parkeringsselskap, Time Park, som har ansvar for rundt 15.000 av plassene.

— En av grunnene er at vi var misfornøyd med praksisen i bransjen hvor de var veldig opptatt av bøter, og veldig lite smidige når det gjaldt klagebehandlinger. De solgte sine fordringer til inkassobyråer og det var lite hyggelig for våre kunder å oppleve det, sier Bjerke.

Europark opererer 21.000 parkeringsplasser på Gardermoen.

— Måten vi har løst dette på er å sette opp bommer inn til parkeringsområdene. Dette gjør det nærmest umulig å få bot, og du betaler kun for tiden du står parkert. Etter innføringen av dette systemet har antall bøter blitt minimalt, sier pressesjef Vegar Gystad ved Oslo Lufthavn.

Hva mener du om Europark-sjefens tanker?