- Jeg er egentlig glad i Robert

Robert Monsen og Idar Vollvik har skværet opp.