Mandag kom nyheten om at Norled AS har vunnet anbudene på snøggbåtrute Sunnhordland/båtrute Austevoll og rutepakke for snøggbåtrute Nordhordland-Bergen.

Det betyr comeback for Knarvik-Bergen.

— Sunnhordland har vi fra før, men det er kjekt å vinne på nytt. Jeg har også god tro på Knarvik som er en ny rute for oss, sier administrerende direktør Ivar Fossan.

Konkurrenten BNR er tilsvarende misfornøyd. De leverte aldri anbud. Norleds eneste utfordrer var L. Rødne & Sønner.BNR mener at fylkeskommunen har brutt anskaffelsesregelverket, og vil stoppe prosessen, men ble avvist i Bergen tingrett forrige uke. Nå har de anket til Gulating lagmannsrett.

— Er du sikker på at de har signert? Det er trist å høre at de har inngått kontrakt. De fikk vite at vi har anket, og så gjør de det likevel. Jeg er dypt sjokkert hvis det er sant, sier administrerende direktør Trygve Tønnessen i BNR.

«Et spill»

Stridens kjerne er et alderskrav som gjør at båter bygd før 2005 ikke kan brukes.

— Vi ønsker en rettferdig konkurranse. Vi oppfatter at det har vært et spill. De har tilrettelagt for gjenbruk av et bestemt rederis fartøy, sier Tønnessen.

Advokatfullmektig Lene Kristin Hennø i advokatfirmaet Vogt & Wiig håper å få gjennomslag for en midlertidig forføyning og dermed hindre en kontrakt mellom Skyss og Norled.

— Vi viste i retten at 23 rederier kunne inngitt anbud. Hvorfor er nesten ingeninteressert å legge inn anbud? Bare det viser at det er konkurransebegrensendemekanismer som bør belyses rettslig, sier hun.

«Får stå for BNRs regning»

BNR har konsesjon på ruten til 2017, og den er ikke tilbakekalt. I teorien betyr det at de kan kjøre side om side med Norled.

Administerende direktør Ivar Fossan i Norled trodde rettsstriden var avklart da bt.no snakket med ham mandag kveld. Det er den altså ikke.

— Men vi er ikke part i dette, sier Fossan.

Skyss-direktør Oddmund Sylta sier de undersøkte det juridiske før tildelingen.

— Rettssaken er en prosess som pågår. Vi har tildelt kontrakten i samråd med våre jurister. Jeg ønsker ikke å kommentere noe utover det, sier Sylta.

- BNR sier at de er dypt sjokkert?

— Det får stå for BNRs regning.

Kan starte i januar

Avtalestart er 1. januar 2014, men Knarvik-Bergen kan åpne allerede i januar. Skyss har opsjon på oppstart med et midlertidig fartøy. Det blir opptil politikerne å avgjøre startdatoen.

— Vi er klare og kan ta 150 passasjerer fra nyttår, og 180 fra neste år. Det blir en båt morgen og en kveld, sier Fossan.

Nestleder i samferdselsesutvalget i Hordaland fylkeskommune, Alf Helge Greaker (V), sier at han vil ta opp saken i utvalget onsdag.

— Jeg er glad for at dette endelig er på plass. Utfordringene blir å få korresponderende buss. Det er jeg optimistisk til å få til, sier Greaker.

Lavere billettpris

Siden Knarvik-Bergen nå er tatt med i rutepakken, vil selskapet få tilskudd, noe som vil gi lavere billettpriser. Båten blir en integrert del av Skyss' tilbud, slik at du kan bruke busskortet på fjorden.

Da BNR prøvde seg uten tilskudd i fjor høst, måtte de gi opp på nyåret etter det de beskrev som «daglige underskudd».

Mens avtalen for rutepakken Sunnhordland/Austevoll varer i ti år, gjelder avtalen for Nordhordland i fem år.

— Årsaken er at det er en ny rute, sier Sylta.

SYNGER UT: Administrerende direktør Trygve Tønnessen i BNR
MARTE ROGNERUD