Les hovedsaken:

Kathrine Quam-Ledzbor hadde ikke fått lest konkurskjennelsen da BT var i kontakt med henne mandag ettermiddag.

Hun ønsker likevel å kommentere motpartens påstander om at penger er forsvunnet fra Quam Holding:

— Det tar jeg selvfølgelig sterk avstand fra. Regnskapene viser hvor pengene er gått, og disse regnskapene er ført av en autorisert revisor. En eventuell bobehandling vil avdekke at ingen penger er forsvunnet, sier Quam-Ledzbor.

Er stolt av byggeprosjekt

Ifølge Quam-Ledzbor var det Sparebank 1 SR bank som i 2008 presset på for at Nexi Bygg måtte selges til Walde Gruppen. Alternativet var konkurs.

Verdiene i Nexi Bygg lå i boligprosjektet i Bjørndalsmarken.

— Vi er veldig stolte av dette prosjektet. Det er gjennomført slik vi tegnet og planla det før Walde overtok.

Hun tror oppturen i boligmarkedet siden 2008 har ført til at Walde Gruppens gevinst ble vesentlig større enn antatt. Likevel har det vært en tøff tone mellom selger og kjøper.

 - De tjente grovt på avtalen

Ifølge Quam-Ledzbor har Walde Gruppen gjennom tre år fremmet syv ulike rettslige krav mot søsterselskap, morselskap og blant annet henne og mannen personlig.

— Selv om de har tjent grovt på avtalen, vil de likevel ikke respektere den. De holder tilbake betaling for Nexi Bygg, sier hun.

Quam-Ledzbor mener salgssummen som er holdt igjen på en sperret konto har bidratt til at Stella Holding og Quam Holding nå er slått konkurs.

- En personlig belastning

Som en del av salgsavtalen med Nexi Bygg skulle Quam-Ledzbor få kjøpe en luksusleilighet i Forskjønnelsen. Selv om hun bor i leiligheten, er salget ennå ikke gjennomført. Quam-Ledzbor mener Walde Gruppen har trenert overføringen av leiligheten.

— Etter salget av Nexi Bygg har jeg hatt ubehag med konkursbehandling, advokatkostnader og en personlig belastning. Det er usikkert hvor veien går videre. Dette kan ta veldig mange år, sier hun.