Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier det nesten ikke er til å tro at det for sjette året på rad settes ny eksportrekord av norsk fisk.

Verdien av norsk sjømateksport økte med 9,1 milliarder kroner i fjor til rekordhøye 53,8 milliarder kroner. Høye laksepriser og økte kvoter på villfisk er de viktigste hovedårsakene til økningen, som er på 20 prosent fra året før.

— At vi for sjette år på rad setter ny eksportrekord er nesten ikke til å tro. Men en slik utvikling kommer ikke av seg selv. Det ligger utrolig mye jobb bak disse gledelige tallene, sier Berg-Hansen.

Prisrekorder

Aldri før har det blitt produsert mer oppdrettsfisk i Norge enn i 2010. Det skjedde samtidig som prisene på oppdrettslaksen nådde de høyeste nivåer på 21 år.

Dermed ble det solgt laks for 31,4 milliarder kroner til utlandet i fjor. Dette er en økning på 7,7 milliarder kroner fra 2009, ifølge tallene fra Eksportutvalget for fisk.

Samtidig som fiskeriministeren gleder seg, advarer hun mot å gå seg bort i festrus over rekordene:

— For å kunne sette nye rekorder også neste år, må vi utnytte mulighetene som ligger i å bearbeide laksen før den eksporteres, sier Berg-Hansen.

Bærekraftig

Fiskeriministeren har tro på at den allerede rekordhøye produksjonen av norsk oppdrettsfisk kan økes mer, men da under forutsetning av at oppdrettsnæringen får bukt med lakselus og rømninger.

— Til tross for en kraftig prisøkning på laks, får produsentene ut et større kvantum. Dette er mot alle naturlover, men skjer fordi andre produsenter som Chile ikke er i markedet nå. Men om vi kan øke produksjonen ytterligere, er en annen diskusjon. Det avhenger av at vi fortsatt skal ha en miljømessig bærekraftig havbruksnæring og at vi skal fortsette å forvalte ville bestander på en klok måte, sier Berg-Hansen til NTB.

Kina øker mest

Frankrike er fortsatt det største enkeltmarkedet for norsk fisk, med en eksport på 5,3 milliarder kroner. Dette er likevel bare 100 millioner kroner mer enn salget av sjømat til Russland, som økte mer enn Frankrike i fjor.

Den største eksportveksten på oppdrettsfisk kom i Kina, inkludert Hong Kong. Her økte salget med 1 milliard kroner til 3,1 milliarder i fjor.

Villfiskrekorder

Også salget av villfanget fisk til utlandet gikk svært bra i fjor. Totalen endte på 20,4 milliarder kroner, som er en økning på 1,7 milliarder kroner.

Fiskeriministeren minner om at totalkvotene for torsk nå er høyere enn i 1946.

— Uttaket i de tradisjonelle fiskeriene er på et historisk høyt nivå. Det er ikke her vi kan forvente vekst i framtiden, sier Berg-Hansen.

Eksportutvalget for fisk noterer at det i fjor ble satt eksportrekorder for makrell (3 milliarder kroner), klippfisk (3,6 milliarder kroner), hyse (1,7 milliarder kroner) og sei (2,1 milliarder kroner).

— Tradisjonelle torskeprodukter økte også i fjor, men her skyldes veksten de økte kvotene. Prisene ligger stort sett på 2009-nivå. Det har vist seg vanskelig å løfte prisene etter det dramatiske fallet i 2008, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk.

Men med en samlet eksport på 10,5 milliarder kroner, ble 2010 det nest beste eksportåret noensinne etter 1998 for torskeprodusentene.