Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid. Ved NTNU tjener faktisk kvinner i vitenskapelige toppstillinger ved NTNU mer enn sine mannlige kolleger, melder Adresseavisa.

I sju av de 17 største stillingskategoriene tjener kvinnene bedre. Dette gjelder professorer, førsteamanuenser, stipendiater, forskere, konsulenter, renholdere og driftsoperatører.

Snittlønnen for en kvinnelig professor ligger nå på lønnstrinn 77,25, som utgjør rundt 665.000 kroner i året. Hun får dermed rundt 5000 kroner mer inn på lønnskontoen enn sine mannlige kolleger, som i snitt ligger på lønnstrinn 76,96.

— Gledelig overrasket

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir ved NTNU mener at statistikken er et resultat av de siste års lokale føringer og NTNUs egen likestillingspolitikk.

— Jeg er gledelig overrasket over resultatet, sier Benediktsdottir til adressa.no. Hun mener at arbeidet NTNU har gjort, som å prioritere kvinner i toppstillinger, har gitt resultater.

— Dette er et viktig signal til kvinner som kan tenke seg å jobbe ved NTNU. Lønnsplassering er avgjørende både for å rekruttere og beholde kvinnelige forskere ved NTNU.

— Vi er ikke i mål

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er gjennomsnittslønnen temmelig lik for menn og kvinner i vitenskapelige stillinger. Men blant de administrativt ansatte, er situasjonen ikke like lys.

Tall fra UiB viser at menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner i samtlige grupper blant teknisk og administrative ansatte, med unntak av kontoransatte.

Alle gruppene har økt i gjennomsnittslønn de senere år, men lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har ikke minsket.

Professor i sosiologi, Kari Wærness, mener likestillingsarbeidet har båret frukter, men at det fortsatt er en vei å gå.

— Vi er ikke i mål. Kanskje må vi fokusere mer på lønnen blant de ikke-vitenskapelige stillingene ved universitet, mener Wærness.

Wærnes peker også på den sterke mannsdominansen blant antallet vitenskapelig ansatte som en utfordring. Av 467 professorer ved UiB, er bare 22 prosent kvinner.

— Hvorfor det butter i enden på toppstillingene, har vi ingen god forklaring på.

- Godt fornøyd

Også ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det lønnsforskjeller i de administrative og tekniske stillingene. Gjennomsnittlig lønnstrinn er her 50,13 for kvinner og 54,69 for menn, altså nesten fem prosent forskjell.

Ifølge rådgiver Sylvi K. Larsen ved NHH er årsaken knyttet ner til stilling enn til kjønn.

— Grunnen til at snittallet for kvinner er lavere henger sammen med stillingene. Vi skulle også gjerne hatt flere kvinnelige ledere i disse stillingsgruppene, sier Larsen.

Hun er likevel fornøyd med likestillingsarbeidet ved Handelshøyskolen.

— Vi er godt fornøyd. Men det vi ikke er fornøyd med, er andelen kvinnelige vitenskapelige ansatte.

Av 127 ansatte er kun 23 kvinner ved NHH.

— Her ligger det utfordringer på flere plan sier hun.

**Les også:

Manglende likestilling**

Er likestillingen i mål i akademia? Bruk kommentarfeltet under!