• IT— og telefonavtale som Bergen kommune utlyste våren 2008 har en antatt verdi på 150–170 mill. kroner.
  • Anbudskonkurransen ble i september 2009 avlyst på grunn av lekkasjemistanke. Da var det selskapene ErgoGroup og Atea som sto igjen og kjempet om kontrakten.
  • Etter at anbudet ble gransket, valgte kommunen å politianmelde saken.
  • Saken er ikke ferdig etterforsket. Tre personer som ledet anbudsprosessen, to kommunale ledere, og en innleid konsulent, har status som siktet i saken.
  • I dag holder finanskomiteen i bystyret høring om saken.