— Du kommer med jævla grove påstander!

Roald Valdersnes (66) dirret av sinne da han mandag avbrøt advokat Helge Wesenberg under sistnevntes innledningsforedrag i Bergen tingrett.

Wesenberg representerer Valdersnes' datter, Hilde Valdersnes Olsen. Hun har gått til søksmål for å få ut sin eierandel av familieselskapet Ole Bull Holding (se fakta).

Datteren mener faren har sølt vekk store deler av arven hennes gjennom spanske eiendomsinvesteringer.

- Fremskaffe glødende kull

Utbruddet kom etter at Wesenberg antydet at faren hadde operert med svarte penger og fiktive kjøpesummer i Spania i forbindelse med et angivelig lån fra en belgisk forretningsmann.

Situasjonen var langt fra den eneste der faren reagerte med utbrudd eller hoderysting.

Etter at det ble klart at datteren ønsker å bli kjøpt ut av familiebedriften, skal faren ifølge datteren ha gjort livet vanskelig for driftsselskapet In City, som kontrolleres av henne og mannen Erik-André Olsen. Ifølge advokat Wesenberg gikk faren langt for å sverte svigersønnen:

— Det ble hyret inn privatetterforsker for å fremskaffe «glødende kull» på In City og Erik-André Olsens panne, sa Wesenberg til retten mandag.

Taushetsbelagt rapport

Advokat Per Erland, som representerer faren, reagerte tydelig på Wesenbergs utsagn om privatetterforskeren. Senere på ettermiddagen forklarte han hvorfor:

— Dette stammer fra en rapport som vi fra retten er pålagt taushetsplikt om, sier Erland.

Det ble hyret inn en privatetterforsker, men ifølge Erland var dette ikke rettet spesielt mot svigersønnen.

— Den fremstilling som gis av Wesenberg er tendensiøs og uriktig, sier farens advokat.

- Vanstyre i Spania

Wesenberg brukte store deler av gårsdagen på å snakke om de enorme økonomiske tapene på spanske eiendomsprosjekter - som han mener faren er skyld i.

Formålet er å påvise at faren har tappet det norske holdingselskapet for å holde liv i de spanske satsingene, angivelig fordi faren har gitt en personlig lånegaranti i Spania på rundt 40 millioner kroner.

— Virksomheten i Spania var preget av vanstyre, manglende prosjektstyring, manglende økonomi- og regnskapsstyring samt en betydelig sammenblanding av selskapsmidler og privatmidler, sier Wesenberg.

De samlede nedskrivningene knyttet til investeringer i Spania beløper seg til rundt 60 millioner kroner.

Krangler om 84.000 euro

Den påståtte sammenblandingen av private midler og selskapsmidler er knyttet til en overføring på 84.000 euro.

Ifølge Wesenberg er dette penger Roald Valdersnes overførte fra et av familiens datterselskap til en spanjol, og som i neste omgang ga Valdersnes en tilsvarende rabatt på 84.000 euro ved et privat leilighetskjøp i Altea i Spania.

Selv avviser Roald Valdersnes at selskapets penger er brukt privat.

Etter å ha hørt på motpartens innledningsforedrag en hel dag, var Valdersnes preget, men fattet.

— Jeg er ikke redd for at dette skal komme ut. Jeg skal renvaske meg, sier han.

På spørsmål om det var noe konkret han hadde reagert på, kom svaret kontant fra 66-åringen:

— Jeg reagerte på alt.

— Min datter ser at hun må fremstille meg som en kjeltring for å få til en utløsning av aksjene, sier Valdersnes.