I utkastet til nytt stortingsvalgprogram sier Høyre det klart og tydelig. De vil fjerne både arveavgift og formuesskatt. I Frp er de helt på linje. I slutten av september sa nestleder Per Sandberg til Dagens Næringsliv at fjerning av de to skattene er "Frps viktigste skattegrep". Det vil medføre en massiv verdioverføring fra resten av landet til de velsituerte i Oslo Vest og Bærum, mener SV-leder Audun Lysbakken.

— Det er to vanlige argumenter mot fjerning av disse skattene. Det ene er at det vil skape store hull i statens inntekter, milliarder av kroner som i dag går til velferd, veiutbygging og så videre. Det andre er at fjerning av disse skattene vil ha fordelingseffekter som er lite heldig. Det vil gagne de rikeste. Blant annet vil nullskattyteren gjenoppstå, sier Lysbakken.

Nå synes han at det er et annet poeng som også bør trekkes frem i debatten.

— Det er mindre kjent at fjerning av formuesskatt og arveavgift vil få en veldig sterk geografisk slagside, sier han.

Målrettet subsidiering

Lysbakken viser til tall fra Skatteproposisjonen over hvor det betales formuesskatt i dag, samt en oversikt fra Finansdepartementet som viser fordelingen av innbetalt arveavgift.

I Statsbudsjettets skatteproposisjon ligger tall som forteller hvor formuesskatten hentes fra. Den viser at andelen av innbetalt formuesskatt og arveavgift fra Oslo og Akershus var langt høyere enn fylkenes befolkningsandel.

— Som tallene viser er det en veldig sterk konsentrasjon av disse skattene i og rundt Oslo. Dette er penger som i dag fordeles etter behov rundt om i landet. Fjerning av formuesskatt og arveavgift vil medføre at hele landet må være med på spleiselaget for å hente inn disse pengene igjen, sier Lysbakken.

— Høyre og Frp går inn for en målrettet subsidiering av Oslo Vest og Bærum og en veldig treffsikker overføring av verdier til en liten del av landet.

- Høyre vil ta fra vest

Lysbakken mener tallene som presenteres er spesielt interessante for Vestlandet.

— Hvis vi ser på Høyres retorikk på Vestlandet, sier de ofte at den rød-grønne regjeringen ikke gir nok til vestlandsfylkene og -byene. Men hvilken troverdighet hevder Høyre at det skal bli mer verdier til Vestlandet med dem i regjering, når de samtidig vil ha en slik massiv overføring til Oslo og Bærum, spør Lysbakken.

— Når Høyre skal fortelle hvor urettferdig og dårlig formuesskatten er, fremstiller de den gjerne som noe som rammer familiebedriftene eller industribedriftene på Vestlandet eller i Nord-Norge. Tallene viser at dette i realiteten er penger som i stor grad hentes fra Oslo Vest.

— Hvis Oslo og Akershus betaler så mye mer formuesskatt og arveavgift enn andre, er ikke det en subsidiering fra Oslo av resten av landet? At de betaler uforholdsmessig mye nå?

— Hvis man sier det, sier man samtidig at det er et likhetstegn mellom formue og verdiskapning. Slik er det ikke. Dessuten tror vi i SV at fjernes formuesskatten, vil mye av de pengene bli syltet ned i stedet for å bli investert i produktiv virksomhet, sier Lysbakken.

— Det er mye makt og ressurser i oslodistriktet. Fjerning av formuesskatten vil forsterke det.

- Svekke lokalt eierskap

— Audun Lysbakken har åpenbart sittet for mye på kaffebar i Oslo. Han er åpenbart ikke kjent med virkeligheten ute i bedriftene langs kysten. Det er der formuesskatten og arveavgiften gjør mest skade, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Han er godt kjent med tallene Lysbakken trekker frem. Sanner mener at Lysbakken misforstår når han slår fast at skatten rammer de rike.

— Dette er en skatt på norske arbeidsplasser og på sparing. I mange lokale bedrifter er det folk som vurderer om neste generasjon har råd til å overta. De frykter at de må selge fordi bedriftene tappes av staten. I praksis ønsker Lysbakken å svekke lokalt eierskap, sier Sanner.

Mener du formuesskatten bør fjernes?