• 8,8 milliarder mer i oljefondet betyr lite. Spørsmålet er om det ikke hadde vært viktigere å bevare et norsk eierskap i Cermaq, sier økonomiprofessor.

At det japanske Mitsubishi-konsernet ser ut til å få overta det statsdominerte oppdrettsselskapet Cermaq kan være ledd i en utvikling vi ikke vil ha. Det påpeker Kjell Erik Lommerud som er professor i økonomi ved Universitetet i Bergen.

Ringvirkninger

— Det handler i stor grad om hovedkontorene og ringvirkningene av de skaper. Det vil være viktig for et lite land som Norge å bevare den slags funksjoner og arbeidsplasser. Selve havbruket vil bli liggende her, men det handler om de som leder og vil utvikle bedriftene. De vil ønske å skape noe rundt seg selv. Og samarbeide med for eksempel utdanningsinstitusjoner eller andre bedrifter i rimelig nærhet, sier Lommerud.

Han mener Norge som et lite land bør være spesielt opptatt av disse problemstillingene.

Kan overtas

— Med de frie finansmarkedene er det ingen hindre for at norske selskaper kan kjøpes opp. De aller fleste er såpass små at det ikke er noe problem for større utenlandske aktører å overta dem. På den annen side kan det være et overdrevent mål å bevare norsk eierskap. Men det er viktig å belyse problemet, sier økonomiprofessoren.

Han mener staten spiller en viktig rolle med tanke på å bevare bedrifter på norske hender.

Trenger ikke pengene

— De største norske selskapene er i hovedsak eid av staten. Det gjelder DNB, Telenor, Yara og Cermaq. De andre selskapene av noen størrelse er familieeide. Men det behøver ikke å være tilfelle videre. Det har vi sett flere eksempler på. Marine Harvest er på en måte et norsk selskap. John Fredriksen er 70 år, og ingen kan vite hva som skjer med eierskapet fremover, sier Kjell Erik Lommerud.

Han understreker at det er må være andre deler enn det rent finansielle som vurderes når staten selger seg ut av Cermaq.

— Vi trenger jo ikke pengene. 8,8 milliarder i et oljefond på 5500 betyr lite. Kanskje kan det være viktigere å bevare eierskapet, sier Kjell Erik Lommerud.

VIKTIG: -Teoretisk kan alle de store norske selskapene bli kjøpt opp av utenlandske eiere. Faren er at vi da mister ringvirkningene som hovedkontorene skaper, sier økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud
ELIAS DAHLEN