— Det blir helt feil å si. Bergen tar sitt definitive ansvar for å øke turismen til hele Vestlandet, sier Warberg.

Han svarer på kritikken fra cruiseoperatør Arthur Kordt, som flesker til mot egoistiske hotelleiere. Blant annet sier Kordt at hotellene «skummer fløten og lar distriktene lide».

— Hotellene er smekkfulle i sesongen og flaskehalser for transitt til fjordende og landet bakenfor, sier Kort til Bergens Tidende i dag. Han mener det bør reises en debatt om hotellsatsningen, etter det han hevder er 20 år med turistnedgang og pengesløsing.

Det er reiselivsdirektøren uenig i. Han mener hotellnæringen i Bergen først og fremst har et ansvar for å drive lønnsomt.

— Vi har et godt samarbeid med hele Fjordnorge i arbeidet med å trekke turister til regionen, blant annet gjennom å få økt flytrafikken til Flesland, sier Warberg.

Helårsdestinasjon

Kordt mener bransjen må innse at det aldri kan bli fulle hus om vinteren.

— Nå må hotellnæringen ta innover seg at vi er en sesongasjon fremfor noen, enten det gjelder hotell, cruise, sildefiske eller potethøsting. Troen på jevnt hotellbelegg over hele året, det går bare ikke, refser Kordt i dagens avis.

Reiselivsdirektøren mener på sin side at hotellene er nødt til å ta hensyn til den sesongstyrte tilstrømningen av turister.

— Det har vært godt belegg på hotellene i sesongen. Men de må ta inn over seg at det skal gå rundt også om vinteren, forsvarer Warberg.

Et av grepene er å strekke sommersesongen lengst mulig, fra tidlig vår, til sen høst.

— På den måten får hotellene noe å leve av resten av året, sier han.

Utvider kapasiteten

I går skrev Bergens Tidende at det planlegges 1000 nye hotellrom i Bergen de neste tre-fire årene.

— Vi har brukt mange år på å komme opp på et gjennomsnittsbelegg på 70 prosent, sier Warberg.

De siste 4-5 årene har også hotellene sett en vekst i lønnsomheten (se regnskapstallene for Scandic Hotel Bergen City nederst).

— Da er det naturlig at hotelleierne vurderer å utvide kapasiteten, slik vi nå ser, sier reiselivsdirektøren.

Prisfall

Han får støtte fra eier og administrerende direktør ved Scandic Hotel Bergen City, Erling Falch Monsen.

— Vi kan ikke basere oss på at vi bare har god og lønnsom drift om sommeren. Det blir feil å si at vi har skummet fløten når regnskapene sier at det står dårlig til med lønnsomheten.

Kordt må lære seg å lese regnskaper, sier Falch Monsen.

Hotelldirektøren har heller ikke tro på cruiseoperatørens overbevisning om at prisene ikke vil gå ned selv om antall hotellsenger øker med 25 prosent.

— Det er bare å se på hotellhistorien her i byen. Tidligere store kapasitetsøkninger har alltid ført til fall i belegg og priser. Først i løpet av 3-4 år har prisene hentet seg inn igjen.

Det er selvsagt ønskelig at man kan øke kapasiteten og så holder prisene seg, men historien forteller noe annet, sier 65-åringen.

Regnskapstall for Bergen Scandic City Hotell

2009 2008 2007
Driftsinntekter 95256000 95608000 88685000
Driftskostnader -86820000 -92842000 -82142000
Driftsresultat 8436000 2766000 6543000
Årsresultat 6638000 2487000 5021000
Resultatgrad 9,70 % 3,70 % 7,90 %
Arthur Kordt (t.v) kritiserer hotellnæringen i Bergen for å la distriktene lide. Reiselivsdirektør Ole Warberg er helt uenig. FOTO: Lars J. Løtvedt og Bjørn Erik Larsen.
FAKSIMILE: I går fortalte BT om de store planene for hotellutbygging i Bergen.