Les også:

Selv om de hadde reservert seg mot telefonsalg, var likevel 70 prosent av de spurte blitt oppringt av en bedrift som de ikke hadde et kundeforhold til. Det fremgår av en ny rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

— Dette viser klart at bransjen har en stor ryddejobb å gjøre. Det er mange gode grunner til å skjerme hjemmet sitt mot kommersielt press. Reservasjonsretten må være reell, sier statsråd for forbrukersaker Audun Lysbakken (SV) til NTB.

Markedsføringsloven ble endret i 2009 for å gjøre det lettere å reservere seg mot telefonsalg. Nesten to millioner nordmenn har gjort dette, og om lag like mange har reservert seg mot henvendelser fra frivillige organisasjoner.

Lysbakken krever nå at bransjen etablerer bedre rutiner for vask av telefonregistrene og i større grad respektere folks reservasjoner.

Hvis dette ikke skjer, kan loven bli endret slik at bare den som sier ja til henvendelser fra telefonselgere kan bli oppringt.

— Det er et drastisk virkemiddel som snur prinsippet fra nei takk til ja takk, sier SV-statsråden.

Loven sier at næringsdrivet må sjekke reservasjonsregisteret i Brønnøysund hver måned for å forsikre seg om at man ikke ringer til en som har reservert seg. Det er gjort unntak for eksisterende kunder, men mange mener bransjen tøyer dette kundebegrepet vel langt.

  • Bransjen må rette seg etter Forbrukerombudet når det gjelder hvordan et kundeforhold skal forstås, understreker Lysbakken, som har en oppfordring å komme med:

Mange har kun reservert seg ved å oppgi sitt fødselsnummer. Det skal være tilstrekkelig, men det blir enklere for bedriftene å vaske listene dersom man også registrerer telefonnummeret sitt.

SIFO-rapporten er en del av et større prosjekt som skal evaluere den nye markedsføringsloven. Den gjengir resultatene fra en meningsmåling utført av TNS Gallup i mars i år, og resultatet er ganske nedslående for telefonselgernes del:

  • 95 prosent av de spurte liker svært dårlig eller ganske dårlig å bli oppringt av telefonselgere fra bedrifter de ikke har et kundeforhold til.
  • 73 prosent liker svært eller ganske dårlig å bli oppringt av frivillige organisasjoner som de fra før er givere til. 90 prosent svarte det samme om frivillige organisasjoner som de ikke bidrar til.Førsteamanuensis Hans Mathias Thjømøe ved Handelshøyskolen BI sammenligner telefonsalg med spam: Når millioner av e-poster sendes ut, er det tilstrekkelig om 1 prosent svarer.

— Til forskjell fra mer raffinert markedsføring, er det selgeren og budskapet som oppsøker deg. Selv om det ikke blir noe salg der og da, hender det at en tankeprosess blir satt i gang hos kunden, sier Thjømøe.

Han mener telefonsalg på mange måter er en avleggs form for markedskommunikasjon, men medgir at det fremdeles har en effekt.

  • At det fortsatt drives telefonsalg er i seg selv det beste beviset på det, sier han.