Vi er glad i å låne penger. Så glad at husholdningens gjeld fortsetter å vokse raskere enn disponibel inntekt. Nå oppfordrer Norges Bank enhver husholdning til å stikke fingeren i jorden og sjekke sin egen økonomiske buffer.

— Vi har aldri hatt høyere gjeldsbelastning, det vil si gjeld i forhold til inntekt, enn det vi nå har, sier Birger Vikøren, direktør Finansiell Stabilitet i Norges Bank til Aftenposten.no.

Bekymret

Norges Bank la tirsdag frem rapporten Finansiell stabilitet, som viser hvor godt rustet eller sårbar norsk økonomi er i møte med økonomisk uro både internasjonalt og på hjemmebane.

Sentralbanken mener at urovekkende mange husholdninger er økonomisk sårbare, fordi de lever nesten uten en økonomisk buffer.

Tall fra 2009 viser at 14 prosent av norske husholdninger har under én månedslønn finansiell margin.

Den finansielle marginen tilsier hvor mye penger de har igjen etter at de har betalt skatt, lånerenter (men ikke avdrag) og nødvendige leveutgifter.

Tallene er trolig enda høyere nå, ettersom stadig flere låner over 90 prosent av kjøpesummen når de kjøper bolig.

— Mange har små marginer. Det vil gjøre dem sårbare hvis renten øker eller en i husholdningen mister jobben, sier Vikøren.

- Strukturendring

Han mener en «strukturendring i lånemarkedene» er årsaken til at nordmenns gjeldsberg vokser og vokser.

— Én årsak er at så lenge boligprisene stiger, vil også gjeldsmengden øke. Et annet moment er at stadig flere eldre tar opp lån med pant i i boligen sin for å finansiere forbruk eller forskutt på arv, sier han.

Mange med liten buffer

Norges Bank har gjort estimater av hvor mange som vil ha under én månedslønn i buffer, dersom renten skulle stige fem prosentpoeng.

Da vil hele 23 prosent, nesten en fjerdedel av Norges husholdninger, ha under én månedslønn som økonomisk sikkerhet.

Derfor oppfordrer sentralbanken nå nordmenn til å stikke fingeren i jorden og sjekke hvor godt rustet man egentlig er i møte med økonomisk uro.

— Alle husholdninger må sørge for at de har gode buffere til å håndtere perioder hvor renten er høyere enn i dag.

— Og da snakker vi mer enn én månedslønn?

— Det må være opp til de enkelte husholdningene hvor stor bufferen bør være.