Onsdag la Fiskeridirektoratet ut en melding på sine nettsider hvor de oppfordrer oppdrettere i Hardanger til å «tilpasse beredskap og bemanning i høve til ferdsleforbodet og auka risiko for organiserte krenkingar av plikta til aktsemd nær oppdrettsanlegga.»

I meldingen vises det til at Miljøvernforbundet i flere tilfeller har lagt skipet «Miljødronningen» tett opp til oppdrettsanlegg i Hardanger og filmet under anleggene med miniubåt. Folk blir oppfordret til å melde fra til politiet eller Fiskeridirektoratet hvis de ser slik hendelser igjen.

«Fiskeridirektoratet ser svært alvorleg på saka.»

— Gjelder alle

— Reglene gjelder for alle, også for Miljøvernforbundet. Ferdselsforbudet gjelder 20 meter fra anleggene fra overflaten og helt ned til bunnen, sier regiondirektør Vidar Ulriksen i Fiskeridirektoratet til bt.no.

Mange av oppdrettsanleggene er i dag ubemannet. Ulriksen mener eierne nå bør sørge for tilsyn på døgnbasis for å unngå uhell.

— Hvis en miniubåt kjører under anleggene er det fare for at en røsker med seg en fortøyning. Det er også et stresselement både for fisk og for folk.

- Gjør som på land

Tirsdag skrev bt.no om en episode i Hardangerfjorden hvor oppdretterne gikk til kamp mot miljøvernerne og stoppet ubåten ved å dra opp den strømførende styringskabelen mellom ubåten og moderskipet.

— Kan oppdretterne forsvare anleggene sine med loven i hånd?

— Jeg vil ikke kommentere denne konkrete hendelsen, men generelt bør en gjøre som på land: Ringe politiet hvis noen tar seg ulovlig inn i lokalet ditt.

- Vil skyte

Leder for Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv avviser at de gjør noe ulovlig og kaller advarselen for korrupsjon.

— Vi har sjekket lovverket. Ferdselsforbudet gjelder i overflaten, ikke på havbunnen, hevder Oddekalv.

I den statlige advarselen presiseres det at en må ha spesiell kunnskap og aktsomhet når en beveger seg ved oppdrettsanlegg og at fortøyningene kan strekke seg langt ut fra anlegget. Oddekalv er ikke redd for at aksjonene kan føre til skade eller rømt fisk.

— Vi har kurset folkene våre på hvordan de skal legge til, og hvor fortøyningene befinner seg.

- Er du redd for å møte mer motstand når oppdretterne blir oppfordret til å øke beredskapen?

— Nei. Vi kommer til å fortsette aksjonen og utstyrer båten med paintballutstyr. Oppdretterne som begynte trekke i en 1000 volts kabel sette både seg selv og oss i livsfare. Jeg skyter gjerne noen i ræven med et paintballgevær for å unngå at slike farlige situasjoner oppstår igjen. Men de fleste oppdretterne er intelligente folk så jeg regner ikke med flere slike episoder, sier Oddekalv.

- Korrupsjon

Miljøverneren mener advarselen kommer fra Fiskeridirektoratet fordi fiskeridirektøren har eierinteresser i oppdrettsnæringen.

— De vil beskytte sin egen næring, dette er korrupsjon.

Ulriksen avviser dette blankt.

— Det er jeg som regiondirektør som har ansvar for denne meldingen, og jeg har overhodet ikke noen eierinteresser i oppdrettsnæringen. Dette handler rett og slett om at reglene gjelder for alle.

Går Oddekalv for langt, eller gjør han bare miljøet en viktig tjeneste? Si din mening.

KAMP: Ifølge Oddekalv forsøker oppdretterne her å slite ubåtkabelen i stykker.
MILJØVERNFORBUNDET