Statoil har nå gått bort ifra tanken om at livbåter som trenger oppgradering må skiftes ut med komplette, nye livbåtsystemer. I stedet jobber selskapet ut ifra en tredelt strategi.

På nye installasjoner setter Statoil inn nye livbåter som vil møte alle krav i et nytt regelverk.

På eldre installasjoner vurderes både modifikasjon og bygging av helt nye livbåter som passer til eksisterende oppheng. Å bytte hele opphenget for å sette inn nye livbåter vurderes som nærmest urealistisk på en plattform i drift. En mer gjennomførbar løsning for selskapet er derfor å bygge nye, tilpassede livbåter og gjenbruke utsettingsarrangementet.

— Siden prosjektet tok til i 2005, er det en ny måte å tenke på som har modnet seg frem. Teknisk, praktisk og økonomisk mener vi at det ikke er mulig å bytte ut alle livbåtsystemene. Det blir et enormt omfattende arbeid. Vi har da falt på en tredelt løsning som vi mener ivaretar sikkerhetskravene, sier Sverre Kojedal i Statoil.

I tillegg vil nedbemanning fortsatt være en del av strategien når livbåtkapasiteten blir redusert i dårlig vær, både i en overgangsperiode til livbåter er oppgradert eller skiftet ut, men også som permanent løsning der sikkerhetsnivået opprettholdes og de operasjonelle begrensningene ikke blir for store.

For Statoil har nedbemanning vært en del av sikkerhetstiltakene siden i 2005. Ved dårlig vær har personell enten ikke blitt flydd ut til installasjonen, eller blitt transportert til land eller nærliggende innretninger med tilstrekkelig evakueringskapasitet.

Statoil har imidlertid ingen oversikt over konsekvensene av den manglende livbåtkapasiteten. Verken når det gjelder antall nedbemanninger eller kostnadstap som følge av dette.